Vapaaehtoisuus

Kirjoja ja kirjalinkkejä (verkkodokumentteja) vapaaehtoistoiminnan järjestämisestä, vapaaehtoisuudesta sekä vapaaehtoisista huolehtimisesta

Vapaaehtoistoiminnassa voit olla tukihenkilö, kirjastokaveri, nettiopastaja, vertaisohjaaja seniorisurffaajalle, päiväkotimummo tai -vaari, ryhmänohjaaja, Ystäväpiiri-ohjaaja, ulkoiluystävä, kouluvaari (esimerkki), kulttuuriluotsi. Tilaisuuksien ja tapahtumien järjestämiseen liittyviä vapaaehtoistehtäviä ja niihin liittyviä vinkkejä löytyy Vahvikkeen laatikosta Tilaisuuksien järjestäminen.

  • Alaranta, Maaret (2006): Kuntouttavaa kotielämää. Ikäihmisten toimintakyvyn ylläpito vapaaehtoisvoimin. Loppuraportti.Raportti nro 2. Eläkeliitto ry. Helsinki.
  • Engblom, Katariina & Lehtonen, Elisa (2010): Läsnä ja lähellä − Opas kuolemaa ja surua kohtaaville kaksi kantta.vapaaehtoisille. Eläkeliitto ry. 68 sivua.
  • Eläkeliitto (2010): Auttamisen iloa. Palvelevan vapaaehtoistoiminnan opas.
  • EU:n Erasmus+ ohjelmaan kuuluneessa Plan B: Aktiiviset seniorivapaaehtoiset -projektissa tuotettuja opasvihkosia vapaaehtoisten kouluttamiseen:

1. Motivaatio ja odotukset(18 sivua)
2. Vertaistoiminta:ihmissuhteet ja projektin suunnittelu (17 sivua)
3. Sosiaalisen viestinnän välineet ja tekniikat(24 sivua)
6. Kulttuuri ja taide:perinteet ja kulttuuri-identiteetin edistäminen (21 sivua)
7. Luonto ja ympäristö(21 sivua)
8. Ruoka ja terveys(21 sivua)

Lisäinfoa: Ohjelman esittely (5 sivua) ja Koulutusohjelman kuvauskansi. (5 sivua)

Materiaalipankkeja vapaaehtoisille

Viriketoimintaa vapaaehtoisvoimin: paikallislehden juttusarja viriketoiminnan hyvästä organisoinnista Pohjanmaalla. Kuvassa vapaaehtoisille koottu materiaalipankki. (kuva oikealla alla)kansi.

Monipuolinen aineistopankki, josta vapaaehtoiset ryhmänohjaajat voivat tulostaa monipuolista ryhmätoimintaan liittyvää materiaalia on Kirsi Alastalon vapaaehtoistyönä rakentama RyhmäRengin sivusto.virikemateriaaleja pöydällä.

Tutkimusten mukaan vapaaehtoistyön tekeminen liittyy pienempään kognitiivisen heikkenemisen riskiin. (Esim. Infurna, Frank J; Okun, Morris A & Grimm, Kevin J (2016): Volunteering Is Associated with Lower Risk of Cognitive Impairment. Journal of the American Geriatrics Society. Volume 64, Issue 11, sivut 2263-2269.)

Vapaaehtoisuus tuottaa onnellisuutta

Liisa Keltikangas-Järvisen kolumni Lääkärilehdessä (2018): Miksi vapaaehtoisuus tuottaa onnellisuutta