Tutkimustuloksia

Sellaiset viriketoiminnan muodot, jotka rohkaisevat muisteluun, on todettu hyödyllisiksi sosiaalisen kanssakäymisen edistäjinä (Katzman, 1986), itsetunnon kohentajina sekä identiteetin vahvistajina (Allen, 1976). Muistelu on toimintaa, jonka avulla voidaan kompensoida potilaan puuttuvia kykyjä, koska sen avulla tulevat hyödynnetyiksi hänen pitkäkestoiset muistonsa, jotka ovat paremmin tallella kuin nykyhetki (Palmer, 1983). Yksi tehokas tapa edistää muistelua on musiikki (Reisberg, 1983).

Muisteluterapia tai muistelu ryhmätoimintana vaikuttaa iäkkäiden keskivaikeiden, lievien ja jopa vaikeiden masennustilojen paranemiseen lähes yhtä hyvin kuin masennuslääkkeet. (Kivelä ym. 2010, diat 12 kpl)