Muisteluhetken osatekijät

Muistelutilanne muodostuu neljästä osatekijästä:

  • keskustelun asiasisällöstä
  • sanattomasta viestinnästä ja ilmapiiristä
  • osallistujista (vetäjä/ohjaaja mukaan lukien)
  • ympäristöstä

Mitä enemmän osallistujilla on sairauksiin, ihmissuhteisiin tai elinolosuhteisiin liittyviä taakkoja, sitä painavampi merkitys on muilla kuin asiasisällöillä. Sanaton viestintä osallistujien välillä on tavattoman tärkeää. Katse tai vaatetus voi huutaa niin lujaa, että sanallinen viesti vääristyy tai ei mene perílle ollenkaan.