Kirjallisuutta

Aro, Päivi (2008): Dynaaminen valaistus – Tulevaisuuden valaistusratkaisut muistihäiriöisen asuin- ja hoivaympäristöön. Taideteollisen korkeakoulun opinnäyte kuvaa muistisairaan henkilön näkemisen, hahmottamisen ja psyykkisen sekä fyysisen hyvinvoinnin erityistarpeita.Kirjan esittämät ratkaisut ovat:vuorokaudenaikaan orientoiva valaistus, huomiota ohjaava valaistus, pimeänvuodenajan valaistus ja tunnelmavalaistus.

Kronström-Johansson,Riikka (2008): Pitkäaikaispotilaan esteettinen ympäristö.Jyväskylän yliopiston Taiteiden- ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen Taidekasvatuksen Pro gradu -työ. Työssä kuvattu hyvä, esteettinen ympäristö tukee myös muistelua.

Hietanen,Janne (2013): Elvyttävä ja tavoittava palveluympäristö senioreille. Teollisen muotoilun opinnäytetyö Turun ammattikorkeakoulussa (YAMK). Hietanen kuvaa erilaisten ympäristötekijöiden yhteyttä viihtymiseen, yhteisöllisyyteen, sosiaalisuuteen ja toiminnallisuuteen.

Kotilainen,Helinä ja Rappe,Erja kuvaavat kansi.Suomen muistiasiantuntijoiden sivustolla muistisairaan henkilön hyvää ympäristöä.

Mäkinen, Elisa & Roivas, Marianne (toimittaneet 2009): Jotta jokaisella olisi hyvä. Voimavaroja vahvistava vanhustenkeskus. Metropolia ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja C: artikkelit 1. Sisältöä: Toimintakykyä ja elämän tarkoituksellisuutta, Kulttuurinen toimintaympäristö vanhustenkeskuksessa, Ympäristö voi tukea muistisairaiden toimintakykyä, Ikääntyneen fyysistä toimintakykyä tukeva ympäristö, Liikkuen kohti parempaa toimintakykyä. (kansi >)kansi.

Pohjavirta, Hillervo (2021): Mitä muistisairas toivoo asumiselta? Käräjätörmän monisukupolvinen yhteisökylä -hanke. Kotipirtti ry.

Puusaari, Riina (2008): Vanhainkodin piha-alueen kehittämissuunnitelma: Mannakoti, Nastola. Opinnäytetyö Lahden ammattikorkeakoulun miljöösuunnittelun koulutusohjelmassa.

Pölkki, Sini (2017): Muistiystävällisen ympäristön luominen – muistelutyö osaksi hoivakodin arkea. Opinnäytetyö Seinäjoen ammattikorkeakoulun geronomin koulutuksessa.

Rappe, Erja; Kotilainen, Helinä; Rajaniemi, Jere & Topo, Päivi (2018): Muisti- ja ikäystävällinen asuminen ja asuinympäristö. Ympäristöopas, kansi.Ympäristöministeriö, Helsinki 2018. Oppaassa esitellään muisti- ja ikäystävällisyyden kansainväliset suuntaukset sekä niiden kannalta merkitykselliset käsitteet ja näkökulmat, kuten kaikille sopiva suunnittelu ja osallisuus. Opas sisältää paljon esimerkkejä hyödyllisistä ratkaisuista asuinalueilla, pihassa, asuinrakennuksissa ja asunnoissa. Myös teknologian hyödyntämismahdollisuudet otetaan huomioon asumisen tukemisessa. Lopussa on muisti- ja ikäystävällisyyden tarkistuslista. (kansi >)

Räty, Minttu; Sivonen, Sari; Saarela, Jenny; Heli Laurikainen & työryhmä (2015): Aistien-menetelmä. Laurea Julkaisut 44. Laurea-ammattikorkeakoulu.

Semi, Taina; Salmi, Tuija& Mykkänen, kansi.Jukka(2016): Yötaivaan toivo, GeroArt muistityön käsikirja 2. Muistiystävällinen ympäristö tilasta kokemukseen. (kansi >)

Yhteisöllisyyttä asuinalueille ja asumiseen. Valtioneuvoston kanslian rahoittama Asumisen uudet vaihtoehdot ja hyvä vanhuus (ASUVA) -selvityshankkeen kansalaisopas (8 sivua).