Kirjallisuutta

Eläkeliitto: Virikkeillä virkeyttä mieleen! (4 sivua). Tunnemieli-hanke.

kansi. Eläkeliitto: Haastetta aivoille, virkistystä mielelle! (8 sivua) Ajatuspähkinöitä ja tehtäviä mielen virkistykseksi. Tunnemieli-hanke.

Erkinjuntti, Timo; Hietanen, Marja; Kivipelto, Miia; Strandberg. Timo & Huovinen, Maarit (2009): Pidä aivosi kunnossa. WSOY.

Forssan seudun Muisti ry tuotti Muistioireisten hoitoketjun kehittämishankkeessaan 2007 – 2009 CD-oppaan Älylaari – Aivoille ahkeraa ajattelemista (8 sivua). CD:tä ei enää ole saatavana, mutta sen sisältöä siirretään vähitellen Vahvikkeeseen

Hietanen, Marja;Erkinjuntti, Timo; Huovinen, Maarit (2005): Tunne muistisi – käytä, kehitä, kohenna. WSOY.

kansi.Jumppaa aivojasi-harjoitekirjan voi tulostaa, mutta sitä on myös jaossa maksutta Espoon kaupungin palvelukeskuksissa ja yhteispalvelupisteissä. Ruotsiksi Hjärngympa

Karilas, Yrjö (1950/1986): Antero Vipunen. Arvoitusten ja ongelmien, leikkien ja pelien sekä eri harrastelualojen pikkujättiläinen. WSOY:n graafiset laitokset Porvoo.

Kivinen, Raija; Keränen, Katja &Ruuti Marja (2010):Parasta aivoillesi, ohjeita aivojen hyvinvointiin. Otava. Keuruu.

Lawrence C, Katz& Mannin, Rubin (2001): Aivojumppaa, 83 neurobista harjoitusta mielen virkistämiseksi. Karisto.

Kokemuskirjan kansi. Palosaari, Anne-Ly & Römpötti, Pauliina (2019): Kokemuskirja: vinkkejä ja työkaluja eri kulttuuritaustaisten aivo- ja muistiterveyden edistämiseen. Memoni projekti, Salon Muistiyhdistys ry.

kansi. Muistiyhdistys ry:n Kokeva-hankkeen kierreselkäinen opas Ilo muistaa ja onnistua – tekemistä yhteisiin hetkiin sisältää noin 80 kognitiivista toimintakykyä ja mielen hyvinvointia tukevaa harjoitusta sekä ohjeita harjoitusten tekemiseen. Oppaan 25-sivuisen näytevihon voi tulostaa: Tekemistä yhteisiin hetkiin.

Rolig, Kaisa; Kurki, Merja; Ojanen, Ville (2011): Muista pääasia – Ikääntyvän ihmisen kognitiivisen toimintakyvyn ylläpitäminen. Miina Sillanpään Säätiön julkaisu B:34. Point Panic. Helsinki.

Suomen muistiasiantuntijat on tuottanut etnistaustaisten ikääntyvien ihmisten aivoterveyttä edistävässä ETNIMU -projektissa kolme ryhmänohjaajille suunnattua opasta, jotka ovat saatavana sekä painettuna että netistä ladattavina:

kansi.Harjoituksia aivojen aktivointiin sisältää 22 aivoterveyttä edistävää koordinaatio- ja keskittymisharjoitusta. Opas on myös viroksi, venäjäksi ja somaliksi.

kansi.Harjoituksia aivojenaktivointiin 2 sisältää 26 ratkaisuharjoitusta, jotka aktivoivat aivoja. Opas on myös viroksi, venäjäksi ja somaliksi.

Aivoterveyttä edistämään! Ryhmänohjaajille ja aivoterveytensä edistämisestä kiinnostuneille muistin toiminnan ja aivoterveyden.(Luvut 1-10 luettuna soittolistana Youtubessa). Edistämisen kannalta keskeisiä teemoja helppolukuisena kokonaisuutena; saatavana suomeksi, viroksi, venäjäksi ja somaliaksi. Kokonaisuutta täydentää< vielä opas Kulttuurisensitiivinen muistityö: Kokemuksia Suomesta

Muistiliitosta saa esitteitä muistisairauksien ennaltaehkäisystä ja aivoterveydestä.

kansi.Töytäri, Juhani: Koko perheen kesävisailu (Positiivarit Oy) sisältää viisikymmentä 10 kysymyksen sarjaa. Vastaukset ovat kysymyssivujen kääntöpuolella. Visailukirja sopii ikäpolvien yhteiseen toimintaan, sillä mukana on runsaasti kysymyksiä, joihin vastauksen tietää joko nuorin tai runsaan elämänkokemuksen omaava. Moneen kysymykseen löytyy ratkaisu pienen pohdinnan ja oivalluksen kautta.

Vannas, Martti& Luttinen, Jarmo (2010): Muistin kehittäminen. Kirjassakansi. Härmä, Heidi& Granö, Sirpa (toim.) Työikäisen muisti ja muistisairaudet. Muistiliitto, WSOYpro.