Musiikki

Musiikki vaikuttaa meihin syvästi. Me reagoimme siihen jopa ennen syntymää ja lähellä kuolemaa, kun sanat eivät enää tavoita. Laulettua musiikkia aivot käsittelevät eri tavalla kuin instrumentaalimusiikkia tai puhetta. Yhdessä laulaminen parantaa unen laatua, vähentää stressiä ja laskee kortisolitasoja. Illalla laulaminen on siten suositeltava tapa. Hyräile, laula, liiku musiikin mukaan – säännöllisesti yhdessä ja erikseen. Duodecimin terveyskirjaston mukaan musiikki ja kevyt hieronta voivat rauhoittaa jopa deliriumissa eli äkillisessä sekavuustilassa.

Tuttujen kappaleiden kuuntelu ja niistä keskustelu esim. omaisen kanssa tai yhdessä laulaminen voivat ylläpitää muistisairaan emotionaalista ja kognitiivista toimintakykyä. Laulaminen tukee myös muistisairaan työmuistia. Muistisairaiden henkilöiden kohdalla vanhojen, tuttujen laulujen laulaminen aktivoi samalla tehokkaasti muistia. Ei-muistisairaille henkilöille uusien laulujen opetteleminen on tehokasta aivojumppaa.

Oikein valittu musiikki säännöllisesti käytettynä voi vähentää masentuneisuutta ja kohottaa elämänlaatua. Moni on todistanut ihmettä: pitkään puhumattomana ollut vanhus on tuttua musiikia kuullessaan alkanut puhua. Musiikin tehosta kertoo sekin, että musiikkia kuuntelemalla, laulamalla tai soittamalla on onnistuttu parantamaan uuden kielen oppimista. Hoivatyöntekijöiden käytössä tulee olla tieto jokaisen asiakkaan lempimusiikista sekä käytännön keinoja toteuttaa musiikin kuuntelua ja yhteislauluja arjessa: isotekstisiä laulukirjoja, äänitteitä ja kuuntelulaitteita, säestysmahdollisuuksia.

Musiikkia sisältäviä osallisuustilanteita

 • Yhteislaulut Huom. sanatsoikeat numerokortit. tulee olla riittävän isotekstiset, että kaikki näkevät ne vaivatta. Tulostettavia laulujen sanoja
 • Levyraati Saunapäivän levyraati, Kulkupeli-levyraati, 100 suomalaista sävelmää ja sanoitusta
  Välineitämielipiteen ilmaisuun: Numerot levyraatiin (valkoiset neliöt),numerokortit. Numerot levyraatiin (keltaiset soikiot), Puhekupla, 2 vaihtoehtoa Kyllä-ja ei-kortit, 3 vaihtoehtoa Ilmeasteikko sekä Kyllä-ehkä-ei-sanoina, 5 vaihtoehtoa Tähtiasteikko, Arviointikortit (16 kpl)
  Numerolappujen alareunaan voi liimata jäätelötikun, jolloin numero nouseearviointisanoja. aina oikeassa asennossa. Kun tulostaa numeroita kahdet kappaleet ja liimaa tikun lappujen väliin, numero näkyy useampaan suuntaan ja on tukevampi.
  Ohjeet välineiden käyttöönMielipiteenilmaiseminenjahymynaamat (ODOTA- ja STOP-kyltit)
  musiikkia netissä ks. Vinkit
 • Toivekonsertti
 • Musiikin kuuntelu seniorikanava Youtubessa, kansantanssisävelmiä. Sängyssä musiikkia voi kuunnella kuulokepannan (kuva >) avulla. kuulokepanta.Pannat ovat pesua kestävää kangasta, sisällä irrotettavat kuuloke-elementit. Johdolliset pantakuulokkeet sopivat kaikkiin tavanomaisiin laitteisiin, jossa on 3,5 mm liitäntä. Bluetooth-kuulokkeiden kantama on 5-10 metriä. Panta sopii rauhoittumiseen ja rentoutumiseen. Sen avulla voi eliminoida ympäristön ääniä (kuorsausta, hälyä) eikä kuunneltava musiikki (tai esim. luonnonäänet) häiritse muita. Pantoja on monen kokoisia.
 • Käsitanssi Musiikin mukaan voi liikuttaa käsiä kuin kapellimestari tai varjokuva: tanssijat kuulokkeet korvilla.maalata ilmaan maisemia, joita musiikki nostaa mieleen. Sormia voi tanssittaa ja naputella tahtia pöydän pinnalla. Käsitanssi houkuttaa ottamaan eleillä ja ilmeillä kontaktia toisiin ryhmän jäseniin.
 • Tanssit
 • Hiljainen disco Jos kaikille osallistujille on käytettävissä korvalappustereot, voidaan disco järjestää jopa niin, että jokainen tanssii tai liikkuu oman lempimusiikkinsa tahdissa tai ainakin niin, että käytössä on yhtä aikaa useammanlaista musiikkia. Hiljainen disco on yleisölle hauskaa katseltavaa. Henkilökohtainen musiikki rohkaisee liikkumaan ja koska osallistujilla on eri rytmit, ei synny vertailua, osaako joku liikkua ”oikein tai paremmin”.kaksi laulukorttia.
 • Musiikkivisat (esim. mikä eläin esiintyy seuraavassa laulussa tai kuka hän on?)
  Isänmaallinen lauluvisa I, Isänmaallinen lauluvisa II, Helppo joululauluvisa, Joululauluvisa I, Joululauluvisa II,Kansanlauluvisaja helpompi kansanlauluvisa, Lastenlauluvisa ja helpompi lastenlauluvisa
  Kuinka laulu jatkuu: kuullun musiikin tunnistaminen (Miina Sillanpään säätiön Yhteinen sävel, kuva >)
  Laulujen sanojen muistaminen: Täydennä laulujen sanoja (20 laulua, vastaukset s. 2),
  Kysymyksiä lauluista

  Tunnista kuvasta, mistä laulusta on kysymys: Laula kuvasta 1ja Laula kuvasta 2
  Vuosikymmenen tunnistaminen: laulua soitetaan pianolla (tai muulla soittimella), CD:ltä tai netistä ensin muutaman nuotin verran. Kuulijat arvaavat, miltä vuosikymmeneltä laulu on. Soitetaan muutaman nuotin verran aina lisää kunnes laulu tunnistetaan. Se voidaan lopuksi laulaa yhdessä. Oikeista vastauksista voidaan jakaa pelimerkkejä.
  Piiloristikko Naisten nimiä lauluissa (ristikon ratkaisu)
  Arvaa, mikä musiikkilaji 1 & Arvaa, mikä musiikkilaji 2:
  Ensimmäisessä on helpompia kuin toisessa. Kummassakin 20 musiikin tyylilajia vihjeineen. Oikeat vastaukset ovat papereiden lopussa. Ne voi taittaa piiloon vastaamisen ajaksi tai leikata osallistujilta pois, mikäli kyseessä on kisa. kaksi korttia peliin.
 • Musiikkiaiheiset pelit Tähti ja hitti
 • Maalaaminen musiikin mukaanväreillä paperille tai kankaalle tai kuivalla pensselillä rentoutettavan kehoon
 • Musiikkimuistelu (eri ikäkausiin liittyvä lempimusiikki tai muuten muistojanostattavat kappaleet)
 • Musiikin herättämät mielikuvamatkat
 • Muusikon, sanoittajan tai säveltäjän tuotannon käsittely: Hector: ohje, selkoteksti, tehtävät, kuvat
 • Ryhmän tunnuslaululla voi olla suurta merkitystä yhteishengen syntymisessä. Tunnuslauluksi voidaan valita kaikkien tuntema laulu sellaisenaan tai siitä voidaan muuttaa muutama sana sopivasti, jolloin se tuntuu vielä omemmalta. Tunnuslaulu sopii hyvin ryhmän kokoontumisen lopetustavaksi.
 • Kuorolaulu Samassa kuorossa laulaminen voi tarjota puitteet uusien ystävyyssuhteiden muodostumiselle. Joka tapauksessa kuorossa laulaminen tarkoittaa myönteisiä tunnekokemuksia, virkeyttä ja vireyttä. Se voi lohduttaa surussa ja vahvistaa ilon kokemuksia. Kuorolaiset saattavat jo olemassa olollaan tukea vaikeissa elämänvaiheissa. Pieniä kuoroja kannattaa perustaa, vaikkei ohjaajalla olisi aikaisempaa kokemusta.

Menetelmiäpuu.

Oulun Muistiyhdistyksen Muistoista Musiikiksi– menetelmän käsikirjan (2014) voi hankkia painettuna tai tulostaa itselleen netistä. Menetelmän prosessikaavio oikealla. Esittelyvideo (14 min)

Lempimusiikki voi toimia hoivamusiikkina, joka helpottaa hoitotilanteita rauhoittamalla mieltä. Hoivalaululla tarkoitetaan hoitajan, omaisen tai jonkun läheisen laulamista potilaalle tai hänen kanssaan. On paljon sekä kokemus- että tutkimusnäyttöä siitä, että hoivalaulu helpottaa vuorovaikutusta ja kommunikointia esimerkiksi muistisairaiden ja afaattisista oireista kärsivien ihmisten kanssa. Hoitajan laulaminen hoitotoimenpiteiden aikana voi auttaa vihamielisen ja vastustelevan hoidettavan oman persoonallisuuden esiin nousua. Syntyy leikinlaskua ja hoitajaan kohdistuva arvostus nousee (Brown ym. 2001).

Silloinkin, kun puheen sanat ovat unohtuneet, tutun laulun sanat saattavat tulla virheettömästi. Moni täysin sekavia puhuva tai puhumaton henkilö voi laulaessaan käyttää kaikkia laulun sanoja ja ilmaista eri tunteita sen kautta (esim Killick, 2001). Kun puhekieli katoaa, voi laulamisesta tulla kommunikoinnin väline. Laulaminen vaikuttaa myös hengitykseen ja verenkiertoon. Jos kävelemisen kanssa on haasteita, saattaa sopivasti rytmikäs laulu auttaa askellusta.

Jaana Tiihonen kehitti musiikillisen työpajan toimintamallia ammattimuusikoiden toteuttamana opinnäytetyössään Musiikilla iloa muistisairaiden vanhusten arkeen. Turun ammattikorkeakoulu, 2012.

Musiikkiterapia

Musiikkiterapia kehitettiin USA:ssa II Maailmansodan jälkeen veteraanien kuntoutukseen. Tietoa musiikin käytöstä terapiana ja tutkimustuloksia siitälöytyy Suomen musiikkiterapiayhdistyksen sivustolta.

Taustamusiikki

Jatkuva taustamusiikki kuormittaa keskushermostoa ja outo tai kuulokkeet.epämieluisa musiikki voi ahdistaa; muistisairaan kohdalla se saattaa laukaista käytösoireita. Korvalappustereoiden avulla voidaan ryhmäkodissa rauhoittaa, herättää mielikuvia, aktivoidatai viihdyttääyksittäistä henkilöä muiden häiriintymättä ja valita jokaisen mielimusiikkia vaikka samanaikaiseenkin käyttöön. Taustamusiikin avulla voidaan tietoisesti säädellä ympäristöä ja vaikuttaa mielialoihin: piristää tai rentouttaa. Väärän aikakauden tai vieraan kielinen musiikki tekee ympäristöstä vieraan ja tuttu musiikki taas luo turvallisuutta.

”Aamusta iltaan soiva taustamusiikki on äänisaastetta, joka pitäisi lailla kieltää.” – musiikin tohtori, psykoterapeutti Ava Numminen, HS 2015

Laulujen tekijänoikeuksista

Lauluja julkaistaan Vahvikkeessa sitä mukaa kuin lauluille saadaan julkaisulupia eli tahti riippuu siitä, miten hyvin oikeudenomistajia tavoitetaan ja millaisia korvauksia julkaisemisesta halutaan. Siksi vanhoja, tekijänoikeuksista vapautuneita, lauluja julkaistaan nopeammassa tahdissa.

Jos Vahvikkeen sisältämän laulun sanojen, sävelen ja suomennoksen tekijänoikeudet ovat rauenneet, laulua saa käyttää täysin vapaasti. Tekijänoikeudet ovat voimassa 70 vuotta tekijän kuoleman jälkeen ja oikeudenomistajat (kustantaja/perikunnat) ovat halutessaan oikeutettuja korvaukseen julkaisuista. Mikäli laulunsanojen yhteydessä on teksti Julkaistu oikeudenomistajien luvalla, käytössä saattaa olla joitakin rajoituksia mm. monistamisen suhteen. Tekijänoikeussyistä lauluihin pyritään laittamaan sanoituksen ja sävelen syntyvuosien sijaan vuosiluvut, joista voi laskea käyttöoikeudet. (Netti sisältää paljon luvattomia julkaisuja eli siitä, että laulu löytyy netistä ei seuraa levitys- ja monistusoikeutta.)

Ohjeita Vahvikkeen sisältämien virsien sanojen monistamisesta löytyy kirkon nettisivulta Virsien tekijänoikeudet. Koko virsikirja on julkaistu netissä nuotteineen.