Tutkimustuloksia

Askartelu tekee mielelle hyvää

Käsityön tekemisen aikana koettu mielihyvä saattaa vahvistaa ihmistä muissakin elämäntilanteissa. Käsillä tekeminen hyödyttää ajattelutoimintoja.

  • Neulominen rauhoittaa sydämen sykettä.
  • Käsityö helpottaa stressiä ja mielen kaaosta.
  • Omien käsitöiden muistelukin voi helpottaa muistisairaan henkilön oireita.
  • Käsitöihin liittyy positiivisia kuvitelmia tulevaisuudesta (mielessä valmistuva käsityö) ja ne kannustavat ja antavat energiaa muuhunkin toimintaan eli auttavat ihmistä kulkemaan kohti uusia mahdollisuuksia, ratkaisuja ja saavutuksia.
  • Onnistuminen käsityön tekemisessä vahvistaa itsetuntoa ja luottamusta omiin kykyihin. Toistuvat epäonnistumiset vaikuttavat päinvastoin ja voivat johtaa jopa masentuneisuuteen.
  • Käsityöhön keskittyminen saa ajankulun unohtumaan. Käsitöiden tekijä voi saavuttaa flow-tilan ja onnellisuuden tunteen.
  • Käsitöiden tekeminen on hyvää kognitiivista harjoitusta.

Vähälä, Eija (2003): Luovan käsityöprosessin yhteydet psyykkiseen hyvinvointiin – käsityön aikana koettujen itse raportoitujen emootiokokemusten ja fysiologisten vasteiden väliset yhteydet. Käsityötieteen lisensiaatintutkimus. Joensuun yliopisto. Saatavana e-kirjastosta.

YLE Areena

Käsityöt aktivoivat aivoja (9 min haastattelu sarjassa Aivot – tärkein pääomasi) Käsityöt aktivoivat monipuolisesti eri osa-alueita aivoista ja niillä on ihmisen hyvinvoinnin kannalta suuri merkitys, kertoo aivotutkija Minna Huotilainen.

Edith Draxl, Andrea Fischer, Sirpa Kokko, Helen Kästik, Mari Salovaara, Janine Stedman (2017): Handmade Wellbeing Handbook: Facilitating art and craft workshops for older people in care settings. (Käsitöistä hyvinvointia käsikirja: Käsityöpajojen järjestäminen ikäihmisten palvelukeskuksissa) Helsingin yliopisto. Funded by European Union Erasmus+ Programme.