Tutkimustuloksia

Hyvä mieli jatkuu, vaikka syy siihen unohtuu

Kokeessa, jossa muistisairaat henkilöt ja vertailuryhmä katsoivat surullista ja iloista elokuvaa, todettiin, että elokuvan synnyttämä tunnetila jatkui vähintään puoli tuntia elokuvan katsomisen jälkeen, vaikka henkilö ei enää muistanut, mistä tunne johtui. Tutkimus vahvisti tietoisuutta siitä, että on tärkeää järjestää tilaisuuksia, jotka synnyttävät positiivisia tunnetiloja ja hyvää mieltä. Tästä tutkimuksesta voi tehdä myös sen johtopäätöksen, että vaikka henkilöt eivät muistaisi omaisten vierailuja, niiden vaikutus tunnetilaan voi muistista huolimatta olla merkittävä. (Guzmán-Vélez E1, Feinstein JS, Tranel D. Feelings without memory in Alzheimer disease. Cogn Behav Neurol. 2014 Sep;27(3):117-29.)

Eronen, Tiina & Petäistö, Maria (2012): Lost-senioriapuprojekti: Seniorikahviloiden vaikutus ikäihmisten hyvinvointiin. Opinnäyte Laurea-ammattikorkeakoulun hoitotyön koulutusohjelmassa.Työssä selvitettiin, kuinka seniorikahviloissa käyminen on vaikuttanut ikäihmisen toimintakykyyn, yksinäisyyteen ja yhteisöllisyyteen.