Tutkimustuloksia

Rikastetut ympäristöt

Koska aivot sopeutuvat ympäristön vaatimiin olosuhteisiin, on ympäristöä tarkasteltava aivoterveyden säilymisen edellyttämästä näkökulmasta. Jos olosuhteet eivät vaadi aivoilta mitään, ne vähitellen menettävät turhaksi käyneitä kykyjään. Rikastettu toimintaympäristö kannustaa liikkumaan ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Se tarjoaa kognitiivisia ja sensorisia ärsykkeitä.

Eläinkokeissa rikastettujen ympäristöjen myönteiset vaikutukset on todettu jo kauan. Vankeudessa olevien eläinten elinolojen rikastaminen suurempien häkkien, aisteja stimuloivien esineiden sekä sosiaalisen vuorovaikutuksen ja fyysisen harjoittelun muodossa on osoitettu vähentävän emotionaalista reaktiivisuutta, parantavan epänormaalia käyttäytymistä ja parantavan kognitiivista toimintaa.
Ball, Natalie J.; Mercado, Eduardo & Orduña, Itzel (2019): Enriched Environments as a Potential Treatment for Developmental Disorders: A Critical Assessment. Frontiers in Psychology.

Ihmisen aivot vaativat paljon stimulaatiota kognitiivisten kykyjensä säilyttämiseksi. Ympäristön rikastaminen ihmisten ikääntyessä voi auttaa sen ylläpitämisessä ja palautumisessa. (Artikkeli kuvaa tutkimusta, jossa näön ja kuulon ym. heikkenemisen kompensoinnista saatiin tukea menestyksekkääseen ikääntymiseen).
Leon, Michael & Woo, Cynthia (2018): Environmental Enrichment and Successful Aging. Front Behav Neurosci. 2018; 12: 155.

Asuntojen suunnittelu neurokognitiivisen terveyden edistämiseksi edellyttää riittävää ympäristön monimutkaisuutta. Se saavutetaan tarjoamalla rikastettuja tiloja ja alueita, jotka ovat fyysisesti, sosiaalisesti ja kognitiivisesti stimuloivia – ja samaan aikaan esteettömiä. Tällaista ympäristösuunnittelua varten tutkijat ovat kehittäneet virtuaalitodellisuutta hyväksi käyttäviä menetelmiä saadakseen selville, kuinka visuaalinen monimutkaisuus ja muu sisustussuunnittelu vaikuttavat kognitiiviseen suorituskykyyn iäkkäillä henkilöillä. Virtuaalitodellisuus mahdollistaa myös samanaikaiset fysiologisisten (esim. kiihtyvyysmittari, sykkeen vaihtelu) ja neurologisisten mittaustentallennukset (esim. EEG, fMRI).
Burzynska, Agnieszka Z & Laura Malinin, Laura (2017): Enriched Environments for Healthy Aging: Qualities of Seniors Housing Designs Promoting Brain and Cognitive Health. Researchgate. Volume 25 Number 1.

Asuinympäristön vaikutus

Riekkinen-Tuovinen, Sointu (2018): Sosiokulttuurista vanhustyötä paikantamassa. Tutkimus erilaisissa vanhusten asumisympäristöissä. Dissertations in Social Sciences and Business Studies. Publications of the University of Eastern Finland. Kuopio 2018. Väitöskirja.

Anu Janssonin blogikirjoitus yksinäisyydestä Pakkautuuko yksinäisyys palvelutaloihin? pohjautuu väitöskirjaan, joka tarkastettiin 30.10.2020: Loneliness of older people in long-term care facilities