Tutkimustuloksia

Vuorovaikutus pienten kanssa lisää onnellisuutta

Tutkimuksessa selvitettiin isovanhemmuuden ja onnellisuuden sekä lastenlasten tapaamisen ja onnellisuuden välistä yhteyttä. Tutkimuskysymys oli, ovatko isovanhemmat onnellisempia kuin lapsenlapsettomat suurten ikäluokkien edustajat ja ovatko ne isovanhemmat, jotka tapaavat lapsenlapsiaan onnellisempia kuin ne, jotka eivät tapaa.

Aineistona oli Sukupolvien ketju -hankkeen vuonna 2012 kerättyä vuosina 1945–50-syntyneille suurten ikäluokkien edustajille suunnattu kyselyaineisto, jossa oli yli 2000 vastaajaa. Tulosten mukaan yhteydenpito lapsenlapseen ja isovanhemman onnellisuus ovat yhteydessä toisiinsa, mutta ainoastaan äidinäitien kohdalla tämä ilmiö oli tilastollisesti merkitsevä. (Danielsbacka, M. & Tanskanen, A. O. (2016): The association between grandparental investment and grandparents’ happiness in Finland. Personal Relationships. doi:10.1111/pere.12160)