Muistorasiat

Muistorasia on muistelutyön tuloksena syntynyt rasia, joka kertoo siihen koottujen esineiden, kuvien, dokumenttien, materiaalien ja värien välityksellä henkilön eletystä elämästä. Se on siis visuaalinen elämäntarina.

Muistorasian voi tehdä yksin, toisen kanssa tai ryhmässä. Sen voi tehdä tietystä ajanjaksosta kuten lapsuus, nuoruus, kouluaika tai jostain teemasta kuten harrastus tai työ. Rasian sisältö keskittyy sen omistajan elämän tärkeisiin asioihin, alueisiin tai ihmisiin. Rasian kokoaminen sopii hyvin sukupolvien yhteiseksi työksi ja siinä voi myös käyttää apuna vapaaehtoisia.

Muistorasian tekeminen alkaa elämän vaiheiden kertomisella ja elämänkerran kirjoittamisella, jonka jälkeen valitaan aihe ja tehdään rasia.

Kotkan Muistojen Talolla muistorasiatyöpajoissa tätä työskentelymenetelmää toteutetaan yhdessä kuvataiteilijoiden ja alan osaajien ohjauksessa. Muistojen Talo järjestää myös muistorasiakoulutusta.Euroopan komissio valitsi vuonna 2017 menestystarinaksi Euroopan muistelutyöverkoston hallinnoiman projektin ”Remembering Yesterday, Caring Today Training” (RYCTT). Kotkan Muistojen Talo on ollut tässä projektissa ainoa pohjoismainen toteuttaja. European Reminiscence Networkmuistelutyön verkosto

Voimaa muistoista

Muistorasiatyöskentely alkoi Muistojen Talolla 2005 kansainvälisestä projektista Making Memories Matter – Voimaa muistoista (2005- 2007). Projektiin osallistui seitsemän eri maata. Suomea edusti Kotka, jossa tehtiin ensimmäisen vuoden aikana 22 muistorasiaa.Näistä 10 osallistui kansainväliseen muistorasianäyttelyyn 2005- 2007. Kesällä 2007 lähti 7 kotkalaista muistorasiaa kiertämään näyttelyitä Eurooppaan. Projekti on päättynyt, mutta muistorasiatyöskentely jatkuu.

Muistorasioiden ja -salkkujen käytöstä on tehty opinnäytetöitä, joista saa vinkkiä toteutukseen.

  • Okulow, A. ja Pitkänen, A. (2014): Tämän haluaisin sinun tietävän…” Kahden muistisairaan asukkaan muistorasian toteutus Leväsen palvelukeskuksella. Savonia-ammattikorkeakoulu, Toimintaterapian koulutusohjelma.
  • Mäkelä, M. ja Rajala, S. (2010): Muistorasia – Eletyn elämän pienoisnäyttämö. Diakonia-ammattikorkeakoulu DIAK, Pori. Hoitotyön koulutusohjelma.
  • Hollmén, Tiia (2013): ”Minun muistoni” – muistelusalkku ikääntyneiden muistisairaiden virikehetkiin. Satakunnan ammattikorkeakoulu. Hoitotyön koulutusohjelma.