Apuvälineet

Vahvikkeeseen kerätään tietoja niistä apuvälineistä, jotka helpottavat virike- ja ryhmätoimintaan osallistumista.

Näkemisen apuvälineet

Suurennuslaseja on olemassa

  • kaulassa pidettäviä korumaisia
  • lukemisessa käteviä pitkänomaisia, halkaisijaltaan puoliympyrän muotoisia
  • kirjan sivun kokoisia
  • varrellisia kädessä pidettäviä
  • nivelvartiseen, pöydän reunaan kiinnitettävään valaisimeen kiinnitettyjä

Suurennuslasin reunoille voi liimata tarrakuminappulat, joiden avulla se pysyy kohteesta tasaisen etäällä.

Viereisessä kuvassa on senioritalon ilmoitustaululla narun päässä roikkuvat lukulasit, joita voi vapaasti lainata. Ilmoitustaulun valaistuksesta on myös huolehdittava. Siinä voi käyttää apuna kohdevalaisimia tai ilmoitustaulun yläreunaan kiinnitettäviä tauluvaloja.

Ota laulumonisteissa, kutsuissa ja tapahtumailmoituksissa huomioon, että 12 pisteen koko on monille sujuvaan lukemiseen liian pientä. Kun suurennat tekstiä, käytä tarvittaessa myös lihavointia.

Kaikenlaisia näkemisen apuvälineitä myy Näkövammaisten keskusliiton Aviris. Suurennuslaseja myyvät myös käsityöliikkeet, kirjakaupat, apuvälineliikkeet ja monet tavaratalot.

Ikäteknologiasanastossa (sivut 54-58) on lyhyesti kuvattu kuulemista ja näkemistä helpottavia apuvälineitä ja laitteita. (Kristina Forsberg, Hennariikka Intosalmi, Marika Nordlund & Sirpa Suhonen, KÄKÄTE-projekti 2014, VTKL ja Valli).

Tärkein näkemisen apuväline on valo. Huolehdi riittävästä yleisvalaistuksesta ja kohdevaloista. Huoneen yleisvalaistusta voi huomaamattomasti lisätä laittamalla kattoon suunnatun voimakkaan valon (esim. LED valonheiton) kirjahyllyn ylimmälle hyllylle, jolloin valo heijastuu pehmeästi isolle alueelle. Ajastettuna se on huomattava apu päivän toiminnoissa.

Kuulemisen apuvälineet

Kuuloliiton sivustolla on tietoa kuulemisen apuvälineistä: kuulokojeet ja kuulon apuvälineet. Suomen Viittomakielen Sanakirja, jossa kaikki viittomat voi katsoa videopätkinä.

Puristusvoima

Joustosankaiset tai jousella varustetut saksit avautuvat itsestään ja helpottavat leikkaamista.

Poiminta, tarttuminen

Markkinoilla on paljon erilaisia lyhyt- ja pitkävartisia tartuntapihtejä, joilla ylettyy ylähyllyille ja pystyy poimimaan tavaroita maasta. Joissakin pihdeissä on kärjessä magneetti, mikä helpottaa metalliin tarttumista. (kuva: Apuväline Avux)

Liukuesteet

  • Ohuet kumimatot ja mattojen liukuesteet (sekä liukueste alusmatot) sekä imukupit pöydällä käsityö- ja pelivälineiden alla vähentävä liukumista, putoilua ja kolinaa.
  • Liukuesteteippiä voi kiinnittää joko pöytään tai työvälineeseen.
  • Liukuestealustaa on saatavana myös rullissa.

Käsityön apuvälineet

ApuSylvi on suomalainen keksintö, jonka avulla kirjontaa, virkkausta ja helmitöitä voi tehdä yhdellä kädellä (kuvat oikealla). ApuSylvin materiaali kestää lukemattomia neulanpistoja ja myös silityslämpötiloja. Runko palautuu alkuperäiseen muotoonsa, vaikka sen päälle sattuisi istahtamaan. Se kestää kuumuutta ja pakkasta. Se soveltuu myös useiden henkilöiden yhteiskäyttöön.

 Neulontakehikko

Tuet, jalustat ja kiinnikkeet

Puutöissä käytettäviä ruuvipuristimia voi käyttää pelivälineiden ja käsitöiden paikalleen tukemiseen.
Perunan kuorimiseen tarkoitettuun imukupilla varustettuun telineeseen voi kiinnittää myös käsitöissä tarvittavia välineitä tai materiaaleja.

Lanka neulan silmään

Langan pujottimia on olemassa silmäneuloille ja ompelukoneille. On myös neuloja, joiden silmä aukeaa, kun langan painaa sinne ulkoa sisään.

Huomion suuntaaminen

Yksinkertainen, mutta tehokas apu huomion kiinnittämiseen esim. ilmoitustauluilla on punaisesta tai keltaisesta pahvistä leikattu iso nuoli.  nuoli

Pelikorttitelineet

           
Korttipelit onnistuvat yhdellä kädelläkin, jos apuna käytetään pelikorttitelinettä. Sen voi rakentaa kahdesta riman pätkästä itse, mutta telineitä on myös myynnissä muovisina, puisina, kaarevina ja suorina. Papunetilla on pahvista rakennettavien korttitelineiden ohjeita sekä ideoita sopivista valmiista välineistä.

Kuvassa Ilolansalon asukkaita pelaamassa. Nämä telineet kuuluvat Rummikub-peliin, joka on aivojumppapeli. Mallin mukaan voi askarrella telineen tavallisille pelikorteille.

Apuvälineitä mielipiteen ilmaisemiseen

Ilmeasteikko,   Kyllä-ja ei-kyltit,   Tähtiasteikko,   Puhekuplakyltti ODOTA-kyltti

Tietotekniset apuvälineet

Tietokoneita, tablet-tietokoneita (esim. iPad) ja älypuhelimia voidaan käyttää kommunikoinnissa, liikkumisessa, asumisessa, asioinnissa, harrastamisessa ja sosiaalisessa kanssakäymisessä. Näihin laitteisiin on saatavana erilaisia toimintakykyä tukevia työkaluohjelmia. Papunet on julkaissut näitä kuvaavan oppaan. Se on tehty ensisijaisesti kehitysvammaisten näkökulmasta, mutta sisältää mielenkiintoista tietoa sovellettavaksi myös iäkkäiden ihmisten tarpeisiin.
Silloinkin, jos ihminen joutuu viettämään pitkiä aikoja sängyssä, on tärkeää, että hänen ulottuvillaan on mielenkiintoista ajankulua ja sisältöä, jota hän voi itse käyttää ja säätää. Viereisessä kuvassa näkyy HILDA – musiikinkuuntelulaite kiinnitettynä
helposti liikuteltavaan ja säädettävään pyörillä liikkuvaan lattiatelineeseen, jonka ääreen pääsee pyörätuolilla ja joka voidaan kuljettaa sängyn viereen käyttäjän ulottuville. Lisätietoja

Liikkumisen apuvälineet

Invalidiliiton TuleApu-hanke on julkaissut videoita liikkumisen apuvälineistä eli rollaattorista, manuaalipyörätuolista, sähköpyörätuolista sekä sähkömoposta. Jokaisesta apuvälineestä on kaksi videota: toisessa kerrotaan enemmän apuvälineestä ja toisessa apuvälineen käytöstä ja sen kanssa liikkumisesta. Lisäksi on video manuaalipyörätuolin käyttäjän avustamisesta. Sivuilta löytyy myös ”Iloa ja hyötyä apuvälineistä”-esitteet, joihin on koottu vinkkejä apuvälineen ergonomiseen käyttöön sekä tulostettavat taukojumppaohjeet.

Tietoa apuvälineistä

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kokoaa apuvälineisiin ja apuvälinepalveluihin liittyvää tietoa. THL:n sivustolle on koottu kattavasti tietoa myös apuvälineisiin liittyvistä julkaisuista, lainsäädännöstä, seurantamittareista ym.

Vanhustyön keskusliiton Kotiturva-hanke on koonnut kotona hyödyllisestä teknologiasta esitteen: Kotona turvallisesti arkiteknologian avulla -esite

Manninen, Heikki (toim. 2003): Kuntouttavaa kotielämää. Kuntoa arjen toimista ja apuvälineistä ikäihmisille. Eläkeliitto ry. 56 sivua.

Työtehoseura TTS on koonnut tietoa arkea helpottavista tuotteista ja julkaissut ne nimelläkirjan kansi Ikäihmisten arjen toiminnot ja niiden turvallinen hallinta (Reisbacka A. & Rytkönen A. 2014).

Kristina Forsberg (2017): Arjen älykkäät välineet. Opas ikääntyneiden kotona asumisen tueksi. Ikäteknologiakeskus. Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto. Opas esittelee tuotteita, joista voi saada apua ja tukea jokapäiväisiin toimiin. Oppaassa on myös luvut Virkistys sekä Hyötyä ja ajanvietettä tietokoneella. Yksittäiset kappaleet saa maksutta, suuremmissa tilauksissa postimaksu painon mukaan + 5€ toimitusmaksu.

Kattava apuvälinealan perusteos on Kehitysvammaliiton kustantama ja Anna-Liisa Salmisen toimittama Apuvälinekirja. Se on käsikirja, joka kertoo apuvälineen merkityksestä ihmisen toiminnalle, apuvälinepalveluista, apuvälinetarpeen arvioinnista ja käytön seurannasta. Kirjassa esitellään apuvälineitä ryhmittäin. Näitä ovat näkemisen, kuulemisen, kommunikoinnin, liikkumisen, leikkimisen ja harrastamisen, työnteon ja opiskelemisen sekä asumisen ja päivän toimintojen apuvälineet. Omina kokonaisuuksinaan käsitellään proteeseja ja ortooseja sekä tietotekniikan monipuolisia mahdollisuuksia. (Ensimmäinen painos 2002).

Månsson, Ingela; Hurnasti, Tuula; Topo, Päivi (2008): Apuvälineet ja dementia Pohjoismaissa. Muistia ja muita kognitiivisia toimintoja tukevat apuvälineet dementoituvan ihmisen arjessa. Stakesin julkaisu. Gummerus Kirjapaino Oy Jyväskylä.

Sosiaali- ja terveysministeriön opas (2003:7) Apuvälinepalveluiden laatusuositus koskee kuntien ja kuntayhtymien järjestämiä sosiaali- ja terveydenhuollon apuvälinepalveluja. Apuvälinepalveluja ohjaavat kansanterveyslaki (66/1972), erikoissairaanhoitolaki (1062/1989), asetus lääkinnällisestä kuntoutuksesta (1015/1991) sekä laki (380/1987) ja asetus (759/1987) vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista.

Tutustuminen apuvälineisiin
On paljon pieniä näppäriä apuvälineitä, joita voi käyttää hyväksi, vaikka ei pakottavaa tarvetta olisikaan. Apuvälineisiin voi tutustua hauskalla tavalla  Tutustu apuvalineisiin. Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitosta voi tilata porukalla tutustuttavaksi Konstikopan, joka sisältää monenlaisia teknologisia apuvälineitä.

Mikkelin kirjastolla on matalan kynnyksen teknologian lainaamispiste Härpäke.

Hyvän vanhenemisen tukisäätiö on tuottanut oppaan Ikäihmisten oivalluksia ja palkittuja ideoita, joka sisältää käytännöllistä kuvausta pienistä elämää helpottavista apuvälineistä. Se on Aapinen arkiaskareista suoriutumiseen.

Esteettömyystiedon keskus ESKE on julkaissut lyhyitä videoita apuvälineiden käytöstä. 

Ikäteknologia
Vanhustyön keskusliiton ja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton yhteisen KÄKÄTE-projektin (Käyttäjälle kätevä teknologia 2010 – 2014) päämääränä oli ikäihmisten kotona asumisen tukeminen ja heidän kanssaan työtä tekevien työn helpottaminen. Käyttäjälähtöisyyden ja -ystävällisyyden lisäämiseksi projektissa kehitettiin keinoja, joilla käyttäjien ääni saadaan entistä vahvemmin kuuluviin. Kehittämisen painopisteitä olivat ikäihmisten turvallisuus ja osallisuus. Työtä jatkaa Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitossa sijaitseva Ikäteknologiakeskus. Sen nettivustolta löytyy teknologiatuotteita ja -ratkaisuja.

Ira Verman ja Johanna Hätösen raportissa Ikäihmiset, asuminen ja teknologia esitellään sellaista kotiin ja asumiseen liittyvää teknologiaa ja apuvälineitä, joissa on otettu huomioon aistien heikkeneminen, voimien ehtyminen sekä muistisairauksien mukanaan tuomat haasteet ja joiden avulla voidaan edistää henkilön omatoimisuutta.