Ryhmäprosessi

Yhteisöllisyys ja sen tukeminen

Yhteisöllisyys on kielitoimiston sanakirjan mukaan tunne yhteisöön liittymisestä. Yhteisöllisyys on yhdessä tekemistä ja olemista sellaisten ihmisten kanssa, joita yhdistää yhteinen tavoite tai päämäärä.Asuinyhteisössä voi toimia monenlaisia ryhmiä, mutta jokaisessa ryhmässä ilmenevät yhteisöllisyyden lainalaisuudet. RiittaBirckin 21 diaa Esteetön yhteisöllisyys ja sen mahdollistaminen (2021) kuvaavat tiiviisti ja selkeästi näitä lainalaisuuksia ja antavat aineksia yhteisöllisyyden synnyttämiseen ja kannatteluun.

Kohtaaminen

 • Hienotunteisuus ja kunnioitus
 • Ystävällisyys
 • Rauhallisuus
 • Vanhuksen rytmin huomioiminen
 • Ensivaikutelma tärkeä

Vuorovaikutus

 • Lähtökohtana on ymmärtää ihmisten erilaisuutta
 • Oman käytöksen hallitseminen
 • Kommunikointiin kuuluu vuoropuhelun lisäksiäänen käyttö, kehon kieli, tunneviestinä, koskettaminen

Hyvä kuuntelija

 • On kiinnostunut
 • Keskittyy esillä olevaan tilanteeseen
 • Ei hallitse
 • Ei mitätöi eikä vaihda puheenaihetta
 • Ei tyrmää toisen esittämiä kantoja
 • Välttää arvostelua, tulkintaa, neuvontaa

Alavireisen ryhmän mielialaa voi yrittää kohottaa niin, että jokaisella kokoontumiskerralla kysytään osallistujien kokemia ilon aiheita liittyen tähän päivään tai menneeseen aikaan. Jokaisen kertoma ilonaihe kirjataan isolle paperille tai ryhmässä pöytäliinana käytettävään lakanaan tai kuitukangaspöytäliinaan. Keräämistä jatketaan jokaisella kokoontumiskerralla. Ryhmän viimeistä kokoontumiskertaa varten ohjaaja poimii kaikki ilonaiheet ja jakaa osallistujille niistä luettelon.

Positiivinen palaute

Yksi vaikuttava tapa keskinäiseen positiiviseen palautteeseen on se, että jokaisen selkään kiinnitetään maalarin teipillä tai hakaneulalla lappu, johon muut vuorollaan kirjoittavat jonkin positiivisen asian tästä henkilöstä. Jokainen saa oman paperin mukaansa.

Keskusteluryhmämalli

Logoterapeuttiseen ajatteluun pohjautuva Mielen hyvinvoinnin silta kirjan kansi-keskusteluryhmämalli sisältää kymmenen teemoitettua tapaamista. Ryhmän tavoitteena on vahvistaa osallistujien elämäntaitoja ja tarjota areena ajatusten vaihtamiselle ja oppimiselle. Malli on sovellettavissa erilaisille ryhmille, jotka ovat kiinnostuneet mielen hyvinvoinnin aihepiiristä tai elämäntaidollisista kysymyksistä.Keskusteluryhmän ohjaajalle tehdyssä oppaassa Mielen hyvinvoinnin silta kuvataan keskusteluryhmämallin lähtökohdat eli tukijalat, kokonaisuus sekä kertakohtaiset teemat ja tavoitteet.

Ryhmäkerran päättäminen

Hyvää mieltä erotessa