Muistelukortit

Keskustelun virittämistä auttavat kysymys- ja kuvakortit. Valmiita kortteja on myynnissä, mutta niitä on myös helppo tehdä itse. Keskustelukorttien tukena voi käyttää esineitä ja/tai kuvia. Jos keskustelun aihepiiristä on olemassa digitaalinen kuva, joka voidaan heijastaa seinälle, se tukee keskustelua. Voi myös tulostaa kysymys- tai aihelistoja ja säilyttää sellaista taskussa, josta se tarvittaessa on heti saatavilla. Keskusliiton Muistelu- ja keskustelukorttien kysymykset (3x24kpl)

Aiheita

 • Lapsuuden kotini kuvia
  paikkakunta, kotitalo, kyläyhteisö, piha, lähiympäristö, naapurit, lapsuusmuistojen merkitys ja vaikutus
 • Koulumuistoni
  opettajat, luokkahuoneet, koulumatkat, luokkatoverit, kouluvaatteet, oppiaineet, läksyt, välitunnit, järjestyssäännöt, kyläkoulutoiminta, oppiaineet,
 • Kaupassakäynti
  kyläkauppa ja kauppias, kaupan sijainti, lähituotteet, hinnat, kauppiaan hoitamat muut palvelut, musta pörssi ja tiskin alta myyminen, säännöstely, kulkukauppiaat, kieltolak
 • Perheen toimeentulo kuvia
  ammatit (kadonneet ammatit: tinuri, linja-auton rahastaja, talonmies, kadunlakaisija, tukkijätkä, puhelunvälittäjä, hissityttö, Linnamäen vedenneito, seppä hammaslääkärinä, suksiseppä), työllisyys, työmenetelmät, käsityöt, puhdetyöt, työmoraali, työaika, työasut,
 • Kulttuuririennot ja vapaa-aika kuvia
  mitä kaikkea kulttuuririentoihin liittyi, kuinka usein käytiin ja missä,
  Urheilumuseon Urheilumuistot-keskustelukorttisarja kannattaa tulostaa kaksipuoleisena. Kortteihin on kerätty keskeisiä urheilijoita ja urheilulajeja 1950- ja 1960-luvuilta. Kortit voi tilata myös valmiiksi tulostettuina ja laminoituina Urheilumuseon verkkokaupasta.
 • Ruoka kuvia
  arki- ja juhlaruoat, ruokailuajat ja -tavat, mitä valmistettiin kotona, mitä ostettiin, valmistusperinteet (), perinneruokia (), ruuan hinta, kahviaiheiset tieto-jakysymyskortit
 • Juhlat kuvia
  juhlien aiheet, juhlavaatteet, kommellukset,
 • Teknologia kuvia
  sähkön tulo, laitteiden yleistyminen, puhelinkopit, puhelinkeskukset,
 • Palvelut
  posti, kunnanlääkärit,
 • Terveyden ja sairaanhoito, apteekkitoiminta Apteekkiaiheiset tieto- ja kysymyskortit
 • Vanhat autot
  Autodomino-korteissaon seitsemän vanhan, tutun auton kuvat ja nimet. Tulosta,mattalaminoi ja leikkaa sellaisiksi kokonaisuuksiksi, millaisia haluat käyttää; esimerkiksi vain viereisessä kuvassa näkyvät autot ja niiden nimet, jotka voi leikata kaikki irralleen ja yrittää yhdistää oikeat parit keskenään. Ohjeiden mukaan leikaten syntyy dominopalaset.(isot kuvat)

Hyviä kysymyksiä korttien tekemiseen tai muuten keskustelun pohjaksi on Risto Myllylän ohjaustoiminnan koulutusohjelman opinnäytetyössä (2008) Muistiin kirjoitettu; Elämäkerrallisen muistelumenetelmän kehittäminen. HAMK.(sivut 58-63)

Muistelukorttien periaatteet

Muistelukorttien tehtävä on auttaa yksittäisen ihmisen muisteluprosessia.

Ryhmässä korttien tehtävä on virittää vuorovaikutusta, nostaa esiin muistoja keskusteltavaksi sekä auttaa ihmisiä tutustumaan toistensa elämäntarinoihin ja mieltymyksiin. On helpompaa kertoa ajatuksistaan, kun voi hypistellä jotain kädessään. Sama kysymys ilman kädessä pideltävää korttia on erilainen. Kun keskustelunaihe on kortissa, se ei muistisairaaltakaan unohdu eikä ohjaajan tarvitse sitä keksiä. Tarkoituksena on herättää positiivista kiinnostusta lähimmäistä kohtaan ja vapauttaa tunnelmaa.

Muistelukeskusteluun voi valita vain tiettyä ikäkautta tai aihetta käsitteleviä kortteja. Joidenkin ryhmien kohdalla osan korteista voi etukäteen poistaa pinosta.

Kysymykset ovat kaikki henkilökohtaisia, joten vääriä vastauksia ei ole olemassa lainkaan. Tietokilpailut ja visailut ovat asia erikseen. Ohjaajan tehtävä on muotoilla monimutkaisempia kysymyksiä uudelleen niin, että tarvittaessa niihin voi vastata vain kyllä tai ei.

Korttien käyttötapoja (yhdistele ja sovella)

Vedä viuhkasta
Ohjaaja levittää kortit viuhkaksi käteensä. Kukin nostaa yhden kortin vuorollaan ja vastaa siinä olevaan kysymykseen. Mitään vastauspakkoa ei kuitenkaan ole. Sen sijaan toisten nostamiin kysymyksiin saa vastata.

Nosta pöydältä
Kortit jaetaan pöydälle nurinpäin, kukin väri omaan pinoonsa. Jokainen nostaa nyt vuorollaan haluamansa värisen kortin ja vastaa siihen. Voidaan myös päättää, että saa nostaa kaksi korttia ja valita, kumpaan vastaa.

Kysy keneltä vaan
Sama periaate kuin edellä, mutta kysymyksen saa esittää kenelle haluaa.

Jutellaan
Kortit ovat pöydällä joko yhdessä pinossa tai väreittäin. Joku nostaa yhden kortin ja kaikki vastaavat siihen vuorollaan.

Parikeskustelu
Anna 1-2 korttia kahden hengen ryhmille. Parit keskustelevat saamistaan aiheista ja tutustuvat näin toisiinsa. Pienehkössä ryhmässä parit voivat esitellä toisensa muulle ryhmälle. Tämä voi olla hyvä vaihtoehto etenkin uudessa ryhmässä tai kun mukana on ujohkoja tai varautuneita ihmisiä. Parikeskustelua voi käyttää myös suuressa ryhmässä alkulämmittelynä niin, ettei laajempaa esittelyä sen jälkeen tehdä. Yleinen puheensorina luo rentoa tunnelmaa ja poistaa minkä tahansa tilaisuuden alkukankeutta.

Väripinot
Jos ryhmässä on henkilö, joka ei halua tai kykene vastaamaan kysymyksiin, häneltä voi kysyä, haluaisiko hän järjestää kortit värien mukaisiin pinoihin tai lajitella kuvakortteja mieleisellään tavalla. Kun muut käyttävät kortteja lajittelun jälkeen, lajittelijakin on osallistunut yhteiseen toimintaan omalla arvokkaalla tavallaan.