Vapaaehtoisuus

Kirjoja ja kirjalinkkejä (verkkodokumentteja) vapaaehtoistoiminnan järjestämisestä, vapaaehtoisuudesta sekä vapaaehtoisista huolehtimisesta

Vapaaehtoistoiminnassa voit olla tukihenkilö, kirjastokaveri, nettiopastaja (infoa), vertaisohjaaja seniorisurffaajalle, päiväkotimummo tai -vaari, ryhmänohjaaja, Ystäväpiiri-ohjaaja, ulkoiluystävä, kouluvaari (esimerkki), kulttuuriluotsi. Tilaisuuksien ja tapahtumien järjestämiseen liittyviä vapaaehtoistehtäviä ja niihin liittyviä vinkkejä löytyy Vahvikkeen laatikosta Tilaisuuksien järjestäminen.

  • Alaranta, Maaret (2006): Kuntouttavaa kotielämää. Ikäihmisten toimintakyvyn ylläpito vapaaehtoisvoimin. Loppuraportti. Raportti nro 2. Eläkeliitto ry. Helsinki. 
  • Engblom, Katariina & Lehtonen, Elisa (2010): Läsnä ja lähellä − Opas kuolemaa ja surua kohtaaville vapaaehtoisille. Eläkeliitto ry. 68 sivua. 
  • Eläkeliitto (2010): Auttamisen iloa. Palvelevan vapaaehtoistoiminnan opas.
  • EU:n Erasmus+ ohjelmaan kuuluneessa Plan B: Aktiiviset seniorivapaaehtoiset -projektissa tuotettuja opasvihkosia vapaaehtoisten kouluttamiseen:

1. Motivaatio ja odotukset (18 sivua)
2. Vertaistoimintaihmissuhteet ja projektin suunnittelu (17 sivua)
3. Sosiaalisen viestinnän välineet ja tekniikat (24 sivua)
6. Kulttuuri ja taide: perinteet ja kulttuuri-identiteetin edistäminen (21 sivua)
7. Luonto ja ympäristö (21 sivua)
8. Ruoka ja terveys (21 sivua)
Lisäinfoa: Ohjelman esittely (5 sivua) ja Koulutusohjelman kuvaus (5 sivua)

 

Materiaalipankkeja vapaaehtoisille
Viriketoimintaa vapaaehtoisvoimin: paikallislehden juttusarja viriketoiminnan hyvästä organisoinnista Pohjanmaalla. Kuvassa vapaaehtoisille koottu materiaalipankki.

Toinen hyvä esimerkki vapaaehtoisten työn tueksi tarkoitetusta materiaalipankista on Rateva ry:n kattava resurssilainaamo ryhmänohjauksen tarpeisiin, mutta myös yksityiseen käyttöön.

 

Tutkimusten mukaan vapaaehtoistyön tekeminen liittyy pienempään kognitiivisen heikkenemisen riskiin. (Esim. Infurna, Frank J; Okun, Morris A & Grimm, Kevin J (2016): Volunteering Is Associated with Lower Risk of Cognitive Impairment. Journal of the American Geriatrics Society. Volume 64, Issue 11, sivut 2263-2269.)

 

Vapaaehtoisuus tuottaa onnellisuutta
Liisa Keltikangas-Järvisen kolumni Lääkärilehdessä (2018): Miksi vapaaehtoisuus tuottaa onnellisuutta