Käyttöohjeet ja -oikeudet

Sivusto on vapaasti käytettävissä iäkkäiden ihmisten ja vanhusten viriketoiminnan sekä erilaisen ryhmätoiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä näiden aiheiden opettamiseen.   

Vahvikkeen esittelydioja ja videoita:

Sivut skaalautuvat erilaisille laitteille ja toimivat useilla selaimilla (parhaiten Firefoxissa). Jos pöytäkoneen näytön resoluutio on asetettu tavanomaisista poikkeavaksi, Vahvike voi ruudulla näyttää samanlaiselta kuin älypuhelimessa.

Sivusto sisältää paljon linkkejä myös Vahvikkeen ulkopuolelle. Paluu sieltä takaisin tapahtuu sulkemalla avautunut sivu sen yläreunassa olevasta rastista.

Vahvikkeen käyttö tukee vuonna 2013 voimaan tulleen ikääntynyttä väestöä koskevan lain toteuttamista. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista. Lain mukaan "palvelut on järjestettävä niin, että iäkäs henkilö voi kokea elämänsä turvalliseksi, merkitykselliseksi ja arvokkaaksi. Lisäksi hänen on voitava ylläpitää sosiaalista vuorovaikutusta sekä osallistua mielekkääseen, hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä edistävään ja ylläpitävään toimintaan."

 

Sisällön kopiointi

Materiaalipankki on suojattu tekijänoikeudella Suomen lainsäädännön mukaisesti. Sivusto sisältää täysin vapaata sisältöä, cc- tai ©-merkittyä eli tekijänoikeudella suojattua sekä tavaramerkkioikeudella tai muulla immateriaalioikeudella suojattua aineistoa. Tarvittaessa kopioinnista on tarkempia ohjeita kunkin materiaalin kohdalla. Mainitse aina lähde. Pdf-ohjeet ja -kortit on tarkoitettu tulostettaviksi ja käytettäviksi. Niitä voi tulostaa myös kansioon hoitajien ja ohjaajien yhteiseen käyttöön. Sivuston sisältöä ei saa hyödyntää kaupallisesti (koskee aineiston levitystä, julkaisua, kopiointia, yleisön saataville saattamista). Materiaalipankista tai sen osasta ei saa muodostaa uutta palvelua. Ilman erillistä lupaa sivuston saa linkittää muihin verkkopalveluihin ja -sivustoihin, jos tarkoitus on ei-kaupallinen ja hyvän tavan mukainen. Lähde on kuitenkin aina mainittava.

Suomessa yleisesti voimassa olevat tekijänoikeudet koskevat myös näitä sivuja (tekijänoikeuksista selkeästi).

Piirroskuvitus Minna Männistö. Etusivun lipasto ja muiden kuvien väritys Sanna Dufva (Vanhustyön keskusliitto).

Tekninen toteutus DI Vesa Köppä, tuki VAISTE Productions

Toimitus suunnittelija Outi Mäki, Vanhustyön keskusliitto. Aineistopankin aktiivisena täydentäjänä ja sisältöjen koekäyttäjänä toimii Vanhustyön keskusliiton Senioritoiminta, joka järjestää valtakunnallisia ryhmänohjaajien ideointi- ja koulutuspäiviä (syksyn 2017 koulutukset). Vahvike-yhteistyössä on mukana myös Ystäväpiiri-toiminta.

Vahvikkeen pitkäaikainen avustaja ja monien ryhmätoiminta-aineistojen tekijä on RyhmäRenki Kirsi Alastalo – geronomi ja graafinen suunnittelija.

Valokuvat Sastamala Visual Oy (Studio 86), Emilia Nieminen, Kirsi Alastalo, Outi Mäki, Valokuvataiteen museo ja Pixabay.

Rekisteriseloste