Lehdet

Vanhustyön keskusliiton lehti Vanhustyö seuraa alan kehitystä, kertoo kehittämistoiminnan tuloksista, tutkimuksista ja arjen kokemuksista.

Muistiliiton lehti Muisti sopii muistisairaan läheiselle.

Suomen muistiasiantuntijoiden lehti on Memo. Yhdistys on moniammatillinen vapaaehtois- ja asiantuntijajärjestö, joka toimii muistisairaiden ihmisten ja heidän läheistensä hyvinvoinnin ja elämänlaadun edistämiseksi.

Suomen Aikuisurheiluliitto (SAUL) ry:n Ikiliikkuja-lehti keskittyy terveys- ja kuntoliikuntan

Eläkeliitto on Suomen suurin eläkeläisjärjestö. Järjestö valvoo ikäihmisten etuja sekä tarjoaa palveluja ja yhdessäolon mahdollisuuksia. Eläkeliitossa toimii 130 000 jäsentä ja 402 paikallisyhdistystä. Jäsenille tulee EL-Sanomat, joka ilmestyy 6 kertaa vuodessa. Lehti kertoo edunvalvonnasta, eläkkeistä, terveydestä, matkailusta, palveluista, ruoasta, yhdistystoiminnasta, karaokesta, kuntaliitoksista, vapaaehtoistoiminnasta, liikunnasta, juhlista, kirjoista, tapahtumista, teatterista, harrastuksista, kilpailuista, tietotekniikasta, omaishoitajista sekä EETU:sta. EETU ry:n on yhteistyöelin, jonka ovat 2006 perustaneet Eläkeliitto ry, Eläkeläiset ry, Eläkkeensaajien Keskusliitto, Kansallinen Senioriliitto ry, Kristillinen Eläkeliitto ry ja Svenska pensionärsförbundet rf. EL-Sanomat sisältyy lähes kaikkien näiden yhdistysten jäsenmaksuun.

Aivoliiton AVH-lehdestä saa tietoja aivoverenkierron häiriöihin liittyvistä asioista ja kuntoutuksesta.

Gery ry:n Voimaa ruuasta -lehdessä kerrotaan ikääntymiseen, ravitsemukseen ja liikuntaan liittyvistä asioista.

Curec on kulttuurin ja hyvinvoinnin verkkolehti (kulttuurisen virkistystoiminnan verkkolehti), jota toimittaa Hämeen ammattikorkeakoulun ohjaustoiminnan koulutusohjelma. Se laajenee 2015 moniammatilliseksi hyvinvointialan opiskelijoiden, ammattilaisten ja asiantuntijoiden yhteiseksi foorumiksi, jossa sosionomit, sairaanhoitajat, terveydenhoitajat, ohjaustoiminnan artenomit – opiskelevat ja valmistuneet – sekä alan tutkijat ja opettajat julkaisevat artikkeleja, tutkimuksia, haastatteluja, projekteja ja hankkeita.

ProudAge -lehti on luettavissa netissä. Lehden punaisena lankana on vanhuuskäsityksen uudistaminen niin, että passiivisten kohteiden sijasta nähtäisiin vanhemmat ihmiset oman elämänsä aktiivisina toimijoina ja tuntijoina, eikä määriteltäisi ihmisen identiteettiä vain hänen ikänsä tai mahdollisten toimintarajoitteidensa kautta.

Gerontologia-lehti on Kasvun ja vanhenemisen tutkijat ry:n julkaisema tieteellinen aikakauslehti. Se tarkastelee ihmisen elämänkulkua, vanhenemista ja vanhuutta eri tieteiden näkökulmista. Uusin numero

Selkokeskuksen julkaisema Selkosanomat ilmestyy 20 kertaa vuodessa. Lehti on ajankohtainen uutislehti niille, joilla on vaikeuksia lukea tavanomaisia sanomalehtiä. Myös YLE toimittaa uutisia selkosuomeksi. Nämä sopivat hyvin esim. muistisairaille.

Super on lähihoitajien ammattijärjestö. Super-lehden numerot ovat netissä luettavissa. Niissä on viriketoimintaan liittyviä juttuja mm. 5/2015 sivu 28. Luovuusterapiat, 4/2015 sivut 42-43 Mistä virikettä vuodepotilaalle?

Kinestetiikkayhdistys julkaisee Kinestetiikkalehteä: Kinestetiikkalehti 1/2019