Kirjallisuutta

Painettua ja digitaalista kirjallisuutta

Anttila, Tainaliisa (2019): ”Pistit sit oikee tunteet pelii” Green carea kuvataideterapeuttisin menetelmin ikä-ihmisten palvelukodissa. Satakunnan ammattikorkeakoulun Sosiaalialan koulutusohjelman  Kuvataideterapian suuntautumisvaihtoehdossa.

Arktiset aromit ry: tietoa marjoista, sienistä ja yrteistä

Arvonen, S. (2014): Metsämieli — Luonnollinen menetelmä mielentaitoihin. Metsäkustannus. Metsähallituksen luontopalvelut ja Mielenterveysseura ovat tehneet yhteistyössä em. Arvosen kirjaan perustuvan oppaan, joka sisältää kahdeksan lyhyttä metsämieliharjoitusta ja neljä luontokävelyvideota. Videoita voit katsoa tilanteessa, jossa luonnosta nauttiminen ei muuten ole mahdollista.

BirdLife Suomi ry: Viljelmien siipiveikot – neuvoja lintujen tunnistamiseksi ja auttamiseksi. Opas tavallisimmista peltoympäristössä esiintyvistä lintulajeista.

Diederichs, Gilles (2018): Kehräävä kissakirja. Iloa ja hyvinvointia kissaterapiasta. WSOY. Kirjan kannessa on painikkeet, joilla voi kuunnella Mestarikissan - rentoutuksen asiantuntijan - viittä erilaista kehräystapaa.

Hämäläinen, Hanne; Nevalainen, Elina & Piiroinen, Aino-Kaisa (2015): Kuntouttavan ryhmätoiminnan kehittäminen kotona asuville muistisairautta sairastaville ja heidän puolisoilleen. Opinnäytetyö Karelia ammattikorkeakoulussa fysioterapian koulutusohjelmassa. (Muistin virrassa -ryhmätoimintaa Green Care -kuntoutusmenetelmään perustuen)

Ikäheimo, Kaija (2013): Karvaterapiaa: Eläinavusteinen työskentely Suomessa.

Kahilaniemi, Eeva (2016): Eläinavusteinen interventio -kirja ja TunneTassut -kortit. Voimatassu.
Kirja kertoo eläinavusteisesta interventiosta asiakkaan toiminnallisuuden tukemisesta koira-avusteisin menetelmin. TunneTassut -kortteja voi käyttää tunnekortteina ja muistipelinä.

Kosomaa, Anu (2013): Green Care -toiminta vanhusten hoidossa ja kuntoutuksessa: Integroitu kirjallisuuskatsaus. Opinnäytetyö Karelia-ammattikorkeakoulun hoitotyön koulutusohjelmassa. (Selvitys, mistä Green Care -menetelmistä on tutkimustietoa vanhusten hoidossa ja kuntoutuksessa ja millaista hyötyä Green Care -toiminnasta voi olla vanhusten hoidossa ja kuntoutuksessa)

 

Leppänen, Marko & Pajunen, Adela (2017): Terveysmetsä; tunnista ja koe elvyttävä luonto. Gummerus. Tutkimustietoa, tarinoita ja vinkkejä sekä terveysmetsän 31-kohtainen tunnusmerkistö (muun muassa lajiston monimuotoisuus, vesielementti ja näköalat).

 

Levo. Tarja (2015): Tehdään yhdessä - luontoaiheinen ryhmätoiminta. Eläkeliitto ry. TunneMieli-projektin (2012-2016) tuotos.

Rantasuomela, Jenna (2016): Kesäeläimet hoivatyön tukena. Opas kesäeläinten hankintaan. OAMK ja Vihreä Veräjä, Sininauhaliitto.

Rappe, Erja (2005): Viherympäristön vaikutus laitoksissa asuviin vanhuksiin. Gerontologia 19(2): 79-81.

Rappe, Erja: Verkkaisaa pihaelämää. MEMO-lehti. Suomen muistiasiantuntijat.

Rappe, Erja (2005): The influence of a green environment and horticultural activities on the subjective well-being of the elderly living in long-term care. Väitöskirja Helsingin yliopistossa.  

Rappe, Erja (2014): The Meaning of Growing Plants Contributions to the Elderly Living in Sheltered Housing. Artikkeli.  

SaKaste-työryhmä (2013): Saamelaisen vanhustyön työkalupakki. Opas sisältää käytännön ohjeita, miten vuodenkierto ja luonnon ilmiöt voidaan ottaa huomioon vanhustyössä. Ohjeet ovat sovellettavissa hyvin muihinkin kuin saamelaisiin.

 

Salovuori, Tuomo (2014): Luonto kuntoutumisen tukena. Mediapinta.

Sarha, Marika (2017): Metsä. Elämää käsillä -kädentaitojen opas. Eläkeliitto. Luonto käsillä tekemisen ja taiteen innoittajana.

 

 

Starck Heli, Holmi Markku & Karvinen Elina (2016): Luontoelämyspolku -ohjaajan opas
Tulosta kortit (42kpl), joiden tehtävät kehittävät voimaa ja tasapainoa, lisäävät liikkuvuutta, herättelevät aisteja sekä virittelevät muisteluun ja tarinointiin. Ikäinstituutti.

Tiira, Katriina, FT, tutkija. (2016): Muu eläinavusteinen toiminta ja sen tulevaisuus.

Tuisku, Anne-Marie (2012): Hoitajien kokemuksia kaverikoirien vierailuista Ruskakodissa. Opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelmassa. Satakunnan ammattikorkeakoulu.

Tuomela, Minna (2012): Elvyttävä elämyspuutarha; viherympäristöstä hyvinvointia vanhuksille. Opinnäyte Seinäjoen ammattikorkeakoulun Sosiaalialan koulutusohjelman sosionomikoulutuksessa. (esimerkkikuva työn sisältämistä hyvistä suunnitelmista >)

 

Tyrväinen, Liisa; Savonen, Eira-Maija & Simkin, Jenni (2017): Kohti suomalaista terveysmetsän mallia suomalaista terveysmetsän mallia. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 11/2017. Luonnonvarakeskus.

Kirjaan on koottu luonnon hyvinvointi- ja terveystutkimuksissa kertynyttä tietoa sekä Kolme terveysmetsän mallia -hankkeen kokeilualueilta kertyneitä kokemuksia ja ajatuksia. Luontoympäristöt palauttavat stressistä, houkuttelevat liikkumaan ja toimivat muutenkin monin tavoin kansalaisten terveyden tukena ja ylläpitäjinä. Tutkimustiedon pohjalta on perustettu erilaisia terveys- ja terapiametsiä sekä puutarhoja.

Väisänen, Kaija-Leena (2014): "Ajatella, että saamme tämmösiäkin tehä!" - Toimintaterapiaryhmä kotona asuville muistisairauteen sairastuneille ikäihmisille. Opinnäytetyö Oulun ammattikorkeakoulun toimintaterapian koulutusohjelmassa. Vielä Virtaa -hankkeen osana suunniteltiin, toteutettiin ja arvioitiin kotona asuville muistisairauteen sairastuneille ikäihmisille ryhmätoimintaa, jossa menetelmänä käytettiin puutarhaan liittyviä toimintoja.