Kirjallisuutta

Senioritansseja suomalaisiin kansanlauluihin: Istumatanssiohjevihko, lauluvihko ja CD–levy, jotka ovat saatavana myös erikseen. Lauluihin on tehty sekä seisten että istuen tanssittavat koreografiat, joihin Ikäinstituutti järjestää koulutuksia.

Alaranta, Maaret (2007): Liiku ja liidä. Terveysliikuntaa ikääntyville. Loppuraportti. Raportti nro 6. Eläkeliitto ry. Helsinki.

Iltanen, Sonja; Karvinen, Elina  & Topo, Päivi (2018): Kokemuksia iäkkäiden etäohjatusta terveysliikunnasta – Virtuaalisin keinoin Voimaa vanhuuteen -hankkeen kartoitus. Ikäinstituutti.

Hiltunen, Tuomas & Jelkänen, Ville (2016): Ikäihmisten voima- ja tasapainoharjoittelu. Opas vertaisohjaajille. Ikäinstituutti & Karelia-ammattikorkeakoulu. Opas on tarkoitettu kuntosaliryhmien vertaisohjaajille sekä liikunnan, kuntoutuksen ja hoitoalan ammattilaisille. Opas sisältää valmiita ohjelmia sekä keskeisiä asioita kuntosaliharjoitteluun liittyvästä ravitsemuksesta.

Katainen, Marika (2009): Dementoituneen vuodepotilaan kuntouttava hoitotyö ja kuntoutus. Opinnäytetyö Savonia-ammattikorkeakoulun hoitotyön koulutusohjelmassa.

Kettula, Anne (2007): Virikkeitä vertaisohjaajille. Tuntiohjelma iäkkäiden liikuntaan. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 194. PunaMusta Oy. Jyväskylä.

Kinnunen, Riikka & Ropponen, Anna (2020): KATKAISE PAIKKALLAANOLO. Opaskansio hoivakodin asukkaiden fyysisen aktiivisuuden lisäämiseksi. Opinnäytetyö Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun terveydenhoitajakoulutuksessa.

Klemettinen, Ulla: Liikuntaleikkejä-vihko (33 sivua) sisältää tutustumisleikkejä, rooli- ja toimintaleikkejä, maastoleikkejä sekä ohjattuja ja tavoitteellisia opetuksellisia leikkejä. Osa sopii eri ikäisten ja eri kuntoisten ihmisten yhteisleikkeihin.

Leinonen, Raija & Havas, Eino (toim. 2008): Fyysinen aktiivisuus iäkkäiden henkilöiden hyvinvoinnin edistäjänä. PunaMusta Oy. Jyväskylä.

Liikuntaneuvontaa ikäihmisille. Ikäinstituutti. Tulostettavia valokuvia (7kpl) keskustelun tueksi. Oppaaseen on myynnissä folderi, joka sisältää oppaan lisäksi muistitikun, Kunnon eväät –kortit sekä Liikuntaneuvontaa ikäihmisille –valokuvat.

Pohjalainen, Päivi (2017): Liikunnan vaikutus mielenterveyskuntoutujan arkeen; viisi liikunnallista tuokiota Attendon palvelukoti Huurmannissa. Opinnäyte Satakunnan ammattikorkeakoulun hoitotyön koulutusohjelmassa.

Puusaari, Riina (2008): Vanhainkodin piha-alueen kehittämissuunnitelma: Mannakoti, Nastola. Opinnäytetyö Lahden ammattikorkeakoulun miljöösuunnittelun koulutusohjelmassa.

Ranta, Sari (toim. 2012): Liikettä lääkkeeksi. Liikunnan hyvät mallit avuksi vanhustyöhön – geronomiopiskelijoiden kokemuksia liikunnasta vanhustyössä. Kymenlaakson ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja A. Oppimateriaali. Nro 34. Esimerkkejä sisällöstä:

  • Liikunnan noppapeli sivu 11: liikekorttien taustassa on nopan silmälukuja. Noppaa heittämällä valitaan kortti. Samaa numeroa on useampi kortti. Kortit sopivat lukutaidottomienkin jumppareiden ohjeistukseksi ja kaikille vaihteluksi ja virkistykseksi.
  • Materiaalikassi sivu 28 (esim. liikunnasta käy myös vauvan vaatteiden ripustaminen narulle pyykkipojilla, ks kuva)
  • Tasapainorata matkalla ruokapöytään sivu 29
  • Hoivakotiin sopivia jumppa-, hengitys- ja rentoutusharjoituksia sivut 47-54

Salminen, Ulla; Vuorjoki-Andersson, Elina; Havas, Anu & Karvinen, Elina (2017): Kunnon Hoitajan opas 1. Ikäihmisten arkiliikkumisen ja liikuntaharjoittelun tukeminen. Ikäinstituutti. www.voimaavanhuuteen.fi.

Soini, Anne (2007): Virikkeitä vertaisohjaajille. Kuntopiiriopas. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 196. PunaMusta Oy. Jyväskylä.

Starck, Heli; Hovinen, Eveliina & Honkanen, Anne (2015): Voimaa ja tasapainoa liikuntapuistosta. Vertaisohjaajaopas. Ikäinstituutti. Kuvitettu, selkeä opas keskittyy liikkumiskyvyn kulmakiviin: jalkojen lihasvoiman sekä tasapainon parantamiseen.

Suominen Merja, Kannus Pekka, Käyhty Maija, Ahvo Leea, Rahikainen Marja-Leena, Kaikkonen Hannu, Timonen Leena, Koivula Marja, Berg teppo, Salmelin Markku, Jalkanen-Meyer, Arja (2001): Ikääntyvien liikunta, terveys ja toimintakyky. Gummerus Kirjapaino. Jyväskylä.

Tolppanen, Oona (2016): Liike lääkkeenä -opas varhaisiän Parkinsonin tautiin sairastuneille. Opinnäytetyö Haaga-Helia ammattikorkeakoulun liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelmassa. (opas sivuilla 56-77)

Kunnossa kaiken ikää -ohjelma on tuottanut 28 jumppavideota sekä 8 painettua Virikkeitä vertaisohjaajille -opasta:  

Virikkeitä vertaisohjaajille. Venyttelyn liikekuvasto. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 178.PunaMusta Oy. Jyväskylä. 2006.

Vuolle, Taru (2016): Muistojen Tanssi: Luovaa liikettä muistellen muistisairaille. Opinnäyte Jyväskylän ammattikorkeakoulun toimintaterapian tutkinto-ohjelmassa. Työ sisältää Muistojen tanssi -toimintatuokion ja ohjekirjan.

 

Hankkeita

UKK-instituutin, Eläkeliiton, Luustoliiton, Muistiliiton, Omaishoitajat ja läheiset -liiton sekä Reumaliiton yhteinen KaatumisSeula®-hanke 2014–2016 (RAY) lisäsi tietämystä kaatumisen vaaratekijöistä ja kehitti toimintamalleja  vaaratekijöihin puuttumiseen tarkoituksenmukaisin keinoin.