Kirjallisuutta

Draxl, Edith; Fischer, Andrea; Kokko, Sirpa; Kästik, Helen; Salovaara, Mari & Stedman, Janine (2017): Handmade wellbeing handbook. Facilitating art and craft workshops for older people in care settings. Helsingin yliopisto, 102 s.

Nostalgia-projektin Askarteluopas

Kierrätyskeskuksen Oiva askarteluopas

Eläkeliiton Elämää käsillä - kädentaitojen oppaat: Oma lehmä ja laidun ja Valoa kohtaamisista ja Aitovieriltä.

Päivi Hintsasen ja Ulla Lapiolahden Suloisia värejä -kirja opettaa tekemään kierrätysvärejä ja värjäämään omasta kotikeittiöstä tai roskalaatikoista kerätyillä materiaalilla.

Eija Vähälä (2003): Luovan käsityöprosessin yhteydet psyykkiseen hyvinvointiin. Lisensiaatintyö, jossa käsityön tekemistä kuvataan luovan prosessin, ongelmanratkaisuprosessin ja taiteellisen prosessin kautta sekä tarkastellaan käsityön tekijän tunnetilojen vaikutusta psyykkiseen hyvinvointiin.

Weissenberg, G.V. (1966): Askartelun teoria. Hämeenlinna: Arvi A. Karisto Oy:n kirjapaino.