Kirjallisuutta

Draxl, Edith; Fischer, kansi.Andrea; Kokko, Sirpa; Kästik, Helen; Salovaara, Mari & Stedman, Janine (2017): Handmade wellbeing handbook. Facilitating art and craft workshops for older people in care settings. Helsingin yliopisto, 102 s.

Kivistö, Tiina (2009): Terapeuttinen käsityö. Turun yliopisto. Asklepios-ohjelman (kulttuurin ja terveyden tutkimusyksikkö) lopputyö. 13 sivua

Leivo, Veera & Löfman, Emilia (2017): IKÄÄNTYNEEN TOIMINTAKYVYN TUKEMINEN KÄDENTAIDOILLA – Opas kuntouttavan toiminnan mahdollistamiseen ryhmässä. Opinnäyte Turun ammattikorkeakoulun toimintaterapeuttikoulutuksessa.

Nostalgia-projektin Askarteluopaskolme kantta.

Kierrätyskeskuksen Oiva askarteluopas

 

Eläkeliiton Elämää käsillä - kädentaitojen oppaat (toim. Marika Sarha):

               Oma lehmä ja laidun
               Valoa kohtaamisista
               Aitovieriltä
              
Elämää käsillä -käsikirja Kädentaidoilla hyvinvointia
               ja osallisuutta

 

 

 

 

Päivi Hintsasen kansi.ja Ulla Lapiolahden Suloisia värejä -kirja opettaa tekemään kierrätysvärejä ja värjäämään omasta kotikeittiöstä tai roskalaatikoista kerätyillä materiaalilla.

Riihinen, Mirja (2014): Kaikki virkkaamaan? Muistisairaan toimintakykyä tukeva päivätoiminta. Opinnäytetyö Metropolia Ammattikorkeakoulu kliininen asiantuntija -koulutuksessa (YAMK). Systemaattinen kirjallisuuskatsaus sellaisesta muistisairaille sopivasta kuntouttavasta toiminnasta, jota voidaan toteuttaa päivätoiminnassa. Aineistona on 27 tutkimusta / artikkelia 15:sta eri maasta ja ne ovat laadukkaita ja monipuolisia.

Eija Vähälä (2003): Luovan käsityöprosessin yhteydet kansi.psyykkiseen hyvinvointiin. Lisensiaatintyö, jossa käsityön tekemistä kuvataan luovan prosessin, ongelmanratkaisuprosessin ja taiteellisen prosessin kautta sekä tarkastellaan käsityön tekijän tunnetilojen vaikutusta psyykkiseen hyvinvointiin.

Weissenberg, G.V. (1966): Askartelun teoria. Hämeenlinna: Arvi A. Karisto Oy:n kirjapaino.