Tyhjennetyt maitotonkat lähdössä meijeriltä maatiloille

Tyhjiä maitotonkkia lastataan kuorma-autoon
Osuusliike Mäki-Matin uuden meijerin lastauslaiturilla
Jyväskylässä 1958.
Oikealla toimitusjohtaja Erkki Luoto.

Alkuperäinen kuvateksti:
”Toimitusjohtaja Erkki Luoto on saapunut paikan päälle seuraamaan
maidon ’virtaamista’ maakunnasta liikkeen meijeriin.”
Kuluttaja 38/1958, s. 10

Kuva CC0 Suomen valokuvataiteen museo,
Kulutusosuuskuntien Keskusliiton kokoelma D1974_33_10451C

Luokka: 1950-luku, ammatit, ruoka