Apuväline

HILDA-sisältöpalvelu

HILDA on hoivakotien arkeen suunniteltu helppokäyttöinen ja monipuolinen sisältöpalvelu. HILDAn avulla hoivakodin henkilökunta voi järjestää asukkaille merkityksellistä viriketoimintaa vaivattomasti, ajankohdasta riippumatta.

Palvelua voidaan käyttää tablet-laitteella, tietokoneella, tai hoivakodin yhteistilan televisiossa kaukosäätimen avulla. Televisiossa käyttö onnistuu liittämällä pienikokoinen HILDA-boksi televisioon HDMI-kaapelilla. Asennuksen jälkeen palvelu on aina käyttövalmis.

Palvelun sisältöjä voidaan käyttää hoivakodin arjessa päivittäin, tilanteen mukaan esimerkiksi aktivoimaan fyysistä toimintakykyä, kohottamaan mielialaa ja parantamaan elämänlaatua, lieventämään käytösoireita ja tukemaan psyykkistä toimintakykyä. Palvelussa on huomioitu monipuolisesti niin psyykkisen, fyysisen, kognitiivisen kuin sosiaalisenkin toimintakyvyn ulottuvuudet. Sisältöjä luodaan jatkuvasti lisää hoivakodin asukkaiden ja henkilöstön toiveiden pohjalta.

Käyttömahdollisuuksia ovat esimerkiksi:

  • fysioterapeuttien suunnittelemat tuolijumppahetket
  • musiikki- ja muistelutuokiot
  • erilaiset luontoelämykset ja nojatuolimatkat
  • rauhoittuminen ja rentoutuminen

HILDA auttaa toteuttamaan vanhuspalvelulain määrittämää velvoitetta tuottaa asukkaille päivittäin toimintakykyä edistävää ja ylläpitävää mielekästä toimintaa. Tasalaatuiset ja säännölliset aktiviteetit tukevat asukkaiden hoitomyönteisyyttä, mikä parantaa osaltaan myös henkilöstön jaksamista ja työssä viihtymistä.

Lisätietoja

10 minuutin esittelyvideo

Sävelsirkku

Sävelsirkku on tutkittu ja testattu menetelmä hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistämiseen. Palvelu kehitettiin alun perin Vanhustyön keskusliiton kanssa. Menetelmän kehitystyötä on jatkettu jo 20 vuotta. Sävelsirkku yhdistää nyt ainutlaatuisella tavalla työvälineet, toimintamallit ja sisältöpalvelut samalle pilvialustalle.

Sävelsirkussa eletty elämä on tärkeä elementti vaikuttaviin kohtaamisiin ikääntyneiden ja heidän hoitajiensa välillä. Palvelu tuo ryhmätoimintaan joka päivä vaihtuvat, monipuoliset ideat ja sisältöehdotukset kuntouttavan ja kulttuurisen toiminnan järjestämiseen. Ajankohtainen ja jatkuvasti uusiutuva sisältö; musiikit, yhteislaulut, luontoaiheet, hengelliset sisällöt, pelit, tietovisat, liikunnat, muisteluohjelmat ja kuvat löytyvät kaikki samalta digitaaliselta alustalta. Sisältöä päivitetään säännöllisesti suomen- ja ruotsinkielisin ohjelmin. Sävelsirkusta löytyvät myös työvälineet, joilla Sävelsirkun käyttäjät voivat itse osallistua sisällön tuottamiseen muistoillaan.

Helppokäyttöinen selainpohjainen käyttöliittymä toimii tietokoneilla, televisiolla, tableteilla ja älypuhelimilla. Sävelsirkun käyttöön ei tarvita televisioon liitettäviä laitteita. Tämän vuoksi palvelua voidaan käyttää joustavasti eri paikoissa; yhteisissä tiloissa, asukkaiden huoneissa tai vaikkapa ulkona terassilla. Sävelsirkku on menetelmä, jossa henkilökunta ja asukkaat kohtaavat toisensa kasvokkain. Katseen suunta ryhmässä on toisiin osallistujiin, ei teknisiin laitteisiin. Sävelsirkku-menetelmässä korostuu asiakkaiden tunnemuistin aktivoiminen ja henkilökunnan keskeinen rooli vuorovaikutuksen synnyttämisessä.

Sentinan palveluiden avulla voidaan tuoda hyvä hoiva näkyväksi. Järjestelmä tuottaa käyttöraportteja automaattisesti tiedolla johtamiseen ja toiminnan läpinäkyväksi tekemiseen. Lisäksi Sävelsirkun läheisviestinnän avulla omaiset pääsevät osallistumaan hoivayksikössä asuvan läheisensä elämään ja sosiaaliseen kuntoutukseen.

Sentina Oy

Esittelyvideo