Kokoon kerätty rysä ja saalislato

Vankkarakenteisessa ladossa kaikki kala- ja metsästyssaaliit ovat olleet hyvässä turvassa esimerkiksi karhujen varalta.

Verkot, rysät ja merrat tehtiin kotona 1930-luvulle asti. Rysän pituus on 8–10m.

 

© Sastamala Visual Oy

Tulosta kuva   Tulosta kuva ja teksti