Muistitiedon keruu

Opas muistitiedon keruusta ja muisteluhaastatteluiden tekemisestä vanhustyössä.

Opas on tehty Museoviraston rahoittamassa Tornionlaakson maakuntamuseon ja Ammattiopisto Lappian yhteisessä hyvinvointialan yhteistyöhankkeessa. Muistitietoaineistoa kerättiin Kemi‐Tornio ‐alueen vanhusten työelämästä elämäkerrallisten muisteluhaastattelujen keinoin.

 Avaa

Tyyppi: