Keskiarvojen laskukone

Kansakouluissa oppilaat laskivat helmitauluilla.
Keskiarvojen laskemisessa opettajat käyttivät apuna tällaisia pahvisia laskukojeita.

Sähköiset laskimet yleistyivät 60-luvulla.

Kuva cc Outi Mäki

Luokka: koulu