Vireyttä vihreästä

MMT Erja Rappen diaesitys (2013) ympäristön ja viheralueiden merkityksestä ihmisen hyvinvoinnille:
puutarhatoiminnasta, elpymisestä ja ulkoilun vaikutuksista.

"Laitoksessa asuvien vanhusten koettu terveys oli sitä parempi mitä useammin he kertoivat ulkoilevansa viheralueella."Avaa

Tyyppi: