Kulttuuripalveluiden tuottaminen

Minna Elorannan ja Tarja Järvisen opinnäytetyö Humanistisen ammattikorkeakoulun Kulttuurituotannon koulutusohjelmassa.

Kehittämistyö mallinsi, kuinka kuntouttavaa kulttuuripalvelua voidaan tuottaa ikääntyneille sosiaali-, terveys- ja kulttuurialan välisenä yhteistyönä. Lähtökohtana oli asiakaslähtöisen palvelun kehittäminen moniammatillisena ja poikkihallinnollisena, eli sosiokulttuurisena yhteistoimintana kunnan organisaatiossa.

Opinnäytetyön tilaaja oli Tampereen kaupungin kulttuuripalvelut. Kehittämistyö vastasi kaupungin tunnustettuihin kehittämistarpeisiin:

  • saada aikaan muutos kulttuuripalvelujen tuottamiseen ikääntyneille tamperelaisille,
  • varautuminen palvelutarpeen määrän kasvuun sekä 
  • palvelujen kokonaiskustannuksien tehokas hallinta.

Muutosta tarvittiin ikääntyneiden kulttuuripalvelujen tuottamisen sektoroituneisuuteen sekä asiakaslähtöisyyden ja kustannustehokkuuden lisäämiseen. Opinnäytetyön tavoitteena oli mallintaa tuottamisen rakenne operatiivisella ja hallinnollisella tasolla sekä saada ikääntyneille tarjottava kuntouttava kulttuuritoiminta tuotteeksi Tampereen kaupungin tilaajan ja tuottajan väliseen palvelusopimukseen.Avaa

Tyyppi: