Kotihoidon asiakkaan aktivointi

Kanta-Hämeen POLKKA -hankkeen (2009 – 2011) tuotos, jossa kuvataan kuntouttavan työotteen osaamiskartoitusta, arjen aktivointisuunnitelman tekemistä, henkilöstön ja omaisten välisen yhteistyön sekä omaisteniltojen kehittämistä ja kuntoutumisen edistämiseen liittyvää koulututusta.

 Avaa

Tyyppi: