Muistelukortit

Keski-Suomen Muistiyhdistyksen muistelukorttien kuvat ja tekstit auttavat virittäytymään muisteluun.
Kortteja voi käyttää kotona tai työssä muistisairaiden parissa yksin tai ryhmissä.
Kuvien aiheet liittyvät muun muassa ruokailuun, luontoon, eläimiin ja vuodenaikoihin.
Kortteja on yhteensä 57 kpl ja ne on painettu pinnoitetulle kartongille.
Muistelulla on iso merkitys muistisairaan elämässä.

Keski-Suomen Muistiyhdistys