Arvaa ja tarinoi -kuvamateriaalipaketti

Avainsäätiön kuvamateriaalipaketti sisältää laminoituja valokuvakortteja, joissa on 24 eri eläintä.
Kuvien avulla voidaan pelata, ne toimivat muistelun tukena ja vuorovaikutuksen virittäjinä. Kuvat helpottavat tarinointia, muistamista, asiassa pysymistä, ymmärtämistä ja tasapuolista esteetöntä viestintää. Läpinäkyvässä muovisalkussa oleva materiaali sisältää kuvia kolmeen eri peliin: arvoitukset, tarinointi ja muistipeli.