HILDA-sisältöpalvelu

HILDA on hoivakotien arkeen suunniteltu helppokäyttöinen ja monipuolinen sisältöpalvelu. HILDAn avulla hoivakodin henkilökunta voi järjestää asukkaille merkityksellistä viriketoimintaa vaivattomasti, ajankohdasta riippumatta.

Palvelua voidaan käyttää tablet-laitteella, tietokoneella, tai hoivakodin yhteistilan televisiossa kaukosäätimen avulla. Televisiossa käyttö onnistuu liittämällä pienikokoinen HILDA-boksi televisioon HDMI-kaapelilla. Asennuksen jälkeen palvelu on aina käyttövalmis.

Palvelun sisältöjä voidaan käyttää hoivakodin arjessa päivittäin, tilanteen mukaan esimerkiksi aktivoimaan fyysistä toimintakykyä, kohottamaan mielialaa ja parantamaan elämänlaatua, lieventämään käytösoireita ja tukemaan psyykkistä toimintakykyä. Palvelussa on huomioitu monipuolisesti niin psyykkisen, fyysisen, kognitiivisen kuin sosiaalisenkin toimintakyvyn ulottuvuudet. Sisältöjä luodaan jatkuvasti lisää hoivakodin asukkaiden ja henkilöstön toiveiden pohjalta.

Käyttömahdollisuuksia ovat esimerkiksi:

  • fysioterapeuttien suunnittelemat tuolijumppahetket
  • musiikki- ja muistelutuokiot
  • erilaiset luontoelämykset ja nojatuolimatkat
  • rauhoittuminen ja rentoutuminen

HILDA auttaa toteuttamaan vanhuspalvelulain määrittämää velvoitetta tuottaa asukkaille päivittäin toimintakykyä edistävää ja ylläpitävää mielekästä toimintaa. Tasalaatuiset ja säännölliset aktiviteetit tukevat asukkaiden hoitomyönteisyyttä, mikä parantaa osaltaan myös henkilöstön jaksamista ja työssä viihtymistä.

Lisätietoja

10 minuutin esittelyvideo