Opetustaulu (historia) Kustaa Vaasa ja Mikael Agricola

A. Edelfeltin mukaan sommitellut ja piirtänyt Albert Gebhard

Kustantaja Kustannusosakeyhtiö Otava
valmistaja Oy Tilgmann Ab

Tietoa kansakoulujen opetustauluista löytyy Outi Talvitien kirjasta (22 sivua)
Suomikuvan rakentajat – kansakoulun kuvataulut.
Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran julkaisuja 9.

CC BY-ND 4.0 Turun museokeskuksen kokoelmat,
Inventaarionumero TMM22391:20,
Finna

Luokka: mies, opetustaulu