Merenkurkun saaristoa

Kuva on Mustasaaresta, jossa on 213 järveä.

Osittain tai kokonaan Mustasaaren kunnan alueella on peräti 11 Natura 2000 -kohdetta:
Ängesholmen, Igelträsket, Furubacken, Merenkurkun saaristo, Vedahugget, Sidländet,
Iskmo ön, Södra Stadsfjärden-Söderfjärden-Öjen ja Vassorfjärden.

Vassorfjärden-Österfjärden-Söderfjärden on arvokas suistoalue,
jolla pesii ja muuttomatkallaan levähtää lukekatton määrä lintuja.

Kuva© Sirpa Pursiainen

Luokka: järvi