Tutkimustuloksia

Burzynska, Agnieszka Z & Laura Malinin, Laura (2017): Enriched Environments for Healthy Aging: Qualities of Seniors Housing Designs Promoting Brain and Cognitive Health. Researchgate. Volume 25 Number 1.

Asuinympäristön vaikutus
Riekkinen-Tuovinen, Sointu (2018): Sosiokulttuurista vanhustyötä paikantamassa. Tutkimus erilaisissa vanhusten asumisympäristöissä. Dissertations in Social Sciences and Business Studies. Publications of the University of Eastern Finland. Kuopio 2018. Väitöskirja.

Anu Janssonin blogikirjoitus yksinäisyydestä Pakkautuuko yksinäisyys palvelutaloihin?  pohjautuu väitöskirjaan, joka tarkastettiin 30.10.2020: Loneliness of older people in long-term care facilities