Kirjallisuutta

Tietokone iloksi ja avuksi on usean julkisyhteisön yhdessä tuottama erinomainen perusopas tietokoneen käyttöön.

Käyttäjälle kätevä teknologia -projektissa tuotettu, Kristina Forsbergin kirjoittama Tietokonepiste toimivaksi - opas palvelutaloille ja yhteisöille esittelee yhteiseen käyttöön tarkoitettujen, ikäihmisille suunnattujen tietokonepisteiden hyviä käytäntöjä ja antaa vinkkejä siitä, mitä asioita kannattaa ottaa huomioon omaa pistettä perustaessa tai ylläpitäessä. (KÄKÄTE-oppaita 6/2013. Vanhustyön keskusliitto ja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto). Kirjassa on hyvä luettelo kirjoista, verkkosivuista ja linkeistä sivut 32-33.

Helenius, Henry (2015): Palveluiden ja laitteiden kohtaaminen ikäihmisten tietokoneiden viihdekäytössä. Opinnäytetyö Lahden ammattikorkeakoulun liiketalouden alalla tietojenkäsittelyn koulutusohjelmassa.

Jokiranta, Tuula (2014): Tieto- ja viestintätekniikan taitoja ikäihmisille projekti 2012 - 2014. Joen Severin projektin tulokset

Juuri, Nina (2014): ”Kun siihen tottuu, niin se on helpottava tekijä.”Ikäihminen verkkopankin käyttäjänä. Pro gradu-tutkielma Tampereen yliopiston Informaatiotieteiden yksikössä (Vuorovaikutteinen teknologia).

Laaksonen, Hannele (toim. 2014): Aktivointi-tv® -palvelulla sisältöä ikäihmisten elämään. Vaasan ammattikorkeakoulun julkaisu C19.

Röyskö, Heidi (2016): Kohden vuotta 2020 -näkökulmia digitalisaation vaikutuksista ikääntyvien arkeen. Julkaisussa on neljä teemaa: tietoturva, elämää helpottava teknologia, digitaaliset terveyspalvelut ja osallisuus. Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry    

Sannikka, Ulla (2013): Seniorin tietokoneopas, Windows 8. Talentum. Isotekstinen, selkeä, hyvin kuvitettu kirja, 400 sivua.

Sannikka, Ulla (2015): Seniorin tietokoneopas, Windows 10. Talentum. Isotekstinen, selkeä, hyvin kuvitettu kirja, yli 400 sivua.

Ruhberg, Mika (2014): Ikäihmisten haasteet ja ongelmat tietokoneiden käytössä. Opinnäytetyö Lahden ammattikorkeakoulun liiketalouden alalla tietojenkäsittelyn koulutusohjelmassa.

Tarkka, Ari-Matti (2017): Digitalisaatio ja virikkeet ikääntyvien asumisen tukena. Opinnäytetyö Seinäjoen ammattikorkeakoulun automaatiotekniikan tutkinto-ohjelmassa.

von Koch, Paula (2016): Tietokoneet käyttöön - Muistisairaiden kognitiivinen kuntoutus päivätoimintayksikkö Meripihkassa. Opinnäytetyö Diakonia-ammattikorkeakoulun sosionomi (AMK) –diakoni-tutkintoon.

Ylinen, Anna (2012): Mobiilipeli ikääntyvien aktivoimisen ja kuntoutumisen apuvälineenä. Opinnäytetyö Satakunnan ammattikorkeakoulun hoitotyön koulutusohjelmassa.