Kirjallisuutta

Alanaatu, Sanna (2009): Ihminen ensin. Vanhainkotiasukkaan toimintakykyä edistävän toimintamallin kehittäminen. Terveyden edistämisen opinnäytetyö. Ikääntyvien ja pitkäaikaispotilaiden hoito (ylempi amk), Pirkanmaan ammattikorkeakoulu.

EU:n Erasmus+ ohjelmaan kuuluneessa Plan B: Aktiiviset seniorivapaaehtoiset -projektissa tuotettu opasvihkonen Ruoka ja terveys (21 sivua) on tehty vapaaehtoisten kouluttamiseen. 

Fried, Suvi & Haarni, Ilka (2015): Elämäntaidot esiin –vinkkivihko. Iloa, voimaa ja mielekkyyttä elämäntaidoista! Elämäntaidon eväät -hanke (2015 - 2017). Ikäinstituutti. Oheisaineisto: Tapahtumakutsun täydennettävän pohjan, Elämäntaitojen bingolottoruudukon (A4), Elämäntaitojen puun (A4), Kehyspohja elämänohjeen kirjoittamista varten (A4).

Glad, Timo & Mäenpänen, Heidi (2014): Onks' uutta tietoo? Opintoaineisto elämäntarinoista, alkoholinhallinnasta ja yhteisön vahvistamisesta. EHYT ry.

 

Mielenterveys

Erlund, Mirja (2020): Hyvä Mieli. Pohdintoja mielen hyvinvointiin. Suomen Mielenterveys ry Mieli. Liikkuva  mieli ikääntyessä -hanke (2019-2021). Kirja on koottu aiemmista julkaisuista: Hyvän mielen treenivihko, Seniori Hyvinvointi treenit - opas ohjaajille, Ikääntyvä mieli – mielen hyvinvointia vanhetessa sekä Mielenterveys elämäntaitona Mielenterveyden ensiapu 1-kirja. (52 sivua) Painettukin kirja on maksuton.

Fågel, Stina& Heimonen, Sirkkaliisa (2018): Myötämieltä! Mielen hyvinvoinnin taskukirja ikäihmisille. Ikäinstituutti.

Mielenterveys puheeksi -nettioppaasssa opitaan tunnistamaan, millaiset oireet liittyvät erilaisiin mielenterveyden häiriöihin ja kriiseihin, millaista ensiapua niihin voi tarjota ja miten ohjata henkilöä asianmukaisen avun piiriin.

Haarni, Ilka (toim. 2014): IKÄÄNTYVÄ MIELI - mielen hyvinvointia vanhetessa. Suomen Mielenterveysseura. Mirakle – mielen hyvinvoinnin rakennuspuut ikääntyville -hanke (2012–2016)

Heimonen, Sirkkaliisa & Fried, Suvi (toim. 2015): Vanhuuden mieli. Ikäinstituutti.

Heimonen & julkaisutoimikunta (2011): Ikääntyminen ja mielen voimavarat. Seminaariesityksiä. Ikäinstituutti.

Laine, Minna (2013): Mielen Voimaa. Logoterapeuttisia näkökulmia mielen hyvinvoinnin vahvistamiseen Opas ikääntyville ihmisille. Ikäinstituutti.

 

Aivot ja muisti

Arifullen-Hämäläinen, Ulla: Niini, Ella & Launiainen, Helena (toim. 2016) Opas muistikompassikuntoutuksen ohjaajalle. Miina Sillanpään säätiön julkaisusarja B:39.

Erkinjuntti, Timo; Hietanen, Marja; Kivipelto, Miia; Strandberg, Timo & Huovinen, Maarit (2009): Pidä aivosi kunnossa. WSOY. Ensimmäisessä osassa aivojen rakenteesta ja toiminnasta sekä muistin toiminnasta ja sitä uhkaavista vaaroista. Toisessa osassa kerrotaan, miten aivot pidetään kunnossa, mitä niiden hyväksi voi tehdä. Kolmas osa sisältää erilaisia testejä.
 

Finne-Soveri, Harriet; Kuusterä, Kirsti; Tamminen, Anna; Heimonen, Sirkkaliisa; Lehtonen, Olli & Noro, Anja (2015): Muistibarometri 2015 ja RAI-tietoa kansallisen muistiohjelman tueksi. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Raportti 17/2015.

Granö, Sirpa; Ahveninen, Heini; Hänninen, Ritva; Arola, Heikki; Rintala, Jyrki; Härmä, Heidi & Suhonen, Jaana: Muistin käyttö- ja huolto-ohjeet (8 sivua)

Hyyppä, Markku T. (2018): Ikääntyvän muistikirja. Duodecim. Neurologi ja aivotutkija Markku T. Hyyppä on koonnut muistinsuojelukeinoja, joiden vaikututtavuudesta on tieteellisissä tutkimuksissa saatu vahva näyttö. Sisällysluettelo

Jyväkorpi, Satu (2013): Syö muistaaksesi - ravitsemus aivoterveyden edistäjänä. Suomen muistiasiantuntijat Ry.

Kivipelto, Miia. Muistisairauksien ehkäisy elintapamuutoksilla - Finger tutkimuksen tulokset.

Muistiliiton ja Kouvolan seudun Muisti ry:n toimittama Kohti parempaa aivoterveyttä, opas aivojen huoltoon ja hyvinvointiin.

Müller, Kiti (2004): Aivo-kutinaa. Helsinki: Työterveyslaitos.

Telaranta, Pirkko & Huovinen, Maarit (2005): Katoavatko sanat? Opas muistista huolestuneille. Vanhustyön keskusliitto. Samassa kirjassa (saatavana vain pdf:nä) sekä suomeksi että venäjäksi. ПОТЕРЯЮТСЯ-ЛИ СЛОВА? Информация для тех, кого беспокоят проблемы с памятью 

 

Tapaturmien ehkäisy

Kotitapaturma.fi on usean tahon yhteinen koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyhankkeen sivusto. Se neuvoo selkeästi, kuinka eri huoneissa ja pihalla parannetaan turvallisuutta ja miten ehkäistään kaatumista. Tulosta tarkistuslista tapaturmien ehkäisemiseksi.
Hanke tuottaa tutkimukseen perustuvaa tietoa tapaturmien ehkäisemisestä. Materiaaleja voi tilata ja ladata ilmaiseksi (opas 16 sivua).

 

Uni

Partinen, Markku & Huovinen, Maarit (2011): Unikoulu aikuisille. Opi selättämään unettomuus. Bookwell Oy. Juva.

Wiseman, Richard (2014): Pää tyynyyn. Hyvän unen kahdeksan oppituntia. Bookwell Oy. Jyväskylä.