Ryhmäprosessi

Fiiliskortit levällään
Vallin eli Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton Fiiliskortit on kehitetty ryhmätilanteiden alku- ja päätöstunnelmien kuvaamiseen. Kortteihin on painettu 58 erilaista tunnetta.

Yhteisöllisyys ja sen tukeminen                      
Yhteisöllisyys on kielitoimiston sanakirjan mukaan tunne yhteisöön liittymisestä. Yhteisöllisyys on yhdessä tekemistä ja olemista sellaisten ihmisten kanssa, joita yhdistää yhteinen tavoite tai päämäärä. Asuinyhteisössä voi toimia monenlaisia ryhmiä, mutta jokaisessa ryhmässä ilmenevät yhteisöllisyyden lainalaisuudet. Riitta Birckin 21 diaa Esteetön yhteisöllisyys ja sen mahdollistaminen (2021) kuvaavat tiiviisti ja selkeästi näitä lainalaisuuksia ja antavat aineksia yhteisöllisyyden synnyttämiseen ja kannatteluun.

 

Kohtaaminen

 • Hienotunteisuus ja kunnioitus
 • Ystävällisyys
 • Rauhallisuus
 • Vanhuksen rytmin huomioiminen
 • Ensivaikutelma tärkeä

 

Vuorovaikutus

 • Lähtökohtana on ymmärtää ihmisten erilaisuutta
 • Oman käytöksen hallitseminen
 • Kommunikointiin kuuluu vuoropuhelun lisäksiäänen käyttö, kehon kieli, tunneviestinä, koskettaminen

 

Hyvä kuuntelija

 • On kiinnostunut
 • Keskittyy esillä olevaan tilanteeseen
 • Ei hallitse
 • Ei mitätöi eikä vaihda puheenaihetta
 • Ei tyrmää toisen esittämiä kantoja
 • Välttää arvostelua, tulkintaa, neuvontaa

Hyviä ohjeita ryhmän ohjaamisesta on VihreäVeräjä -hankkeen Ikääntyneiden luontotoiminnan vuosikellossa (s. 8-11).

Alavireisen ryhmän mielialaa voi yrittää kohottaa niin, että jokaisella kokoontumiskerralla kysytään osallistujien kokemia ilon aiheita liittyen tähän päivään tai menneeseen aikaan. Jokaisen kertoma ilonaihe kirjataan isolle paperille tai ryhmässä pöytäliinana käytettävään lakanaan tai kuitukangaspöytäliinaan. Keräämistä jatketaan jokaisella kokoontumiskerralla. Ryhmän viimeistä kokoontumiskertaa varten ohjaaja poimii kaikki ilonaiheet ja jakaa osallistujille niistä luettelon. 

 

Positiivinen palaute
Yksi vaikuttava tapa keskinäiseen positiiviseen palautteeseen on se, että jokaisen selkään kiinnitetään maalarin teipillä tai hakaneulalla lappu, johon muut vuorollaan kirjoittavat jonkin positiivisen asian tästä henkilöstä. Jokainen saa oman paperin mukaansa.

 

Keskusteluryhmämalli
Logoterapeuttiseen ajatteluun pohjautuva Mielen hyvinvoinnin silta kirjan kansi-keskusteluryhmämalli sisältää kymmenen teemoitettua tapaamista. Ryhmän tavoitteena on vahvistaa osallistujien elämäntaitoja ja tarjota areena ajatusten vaihtamiselle ja oppimiselle. Malli on sovellettavissa erilaisille ryhmille, jotka ovat kiinnostuneet mielen hyvinvoinnin aihepiiristä tai elämäntaidollisista kysymyksistä. Keskusteluryhmän ohjaajalle tehdyssä oppaassa Mielen hyvinvoinnin silta kuvataan keskusteluryhmämallin lähtökohdat eli tukijalat, kokonaisuus sekä kertakohtaiset teemat ja tavoitteet.

 

Ryhmäkerran päättäminen
Hyvää mieltä erotessa