Osallistavan ohjaajan opas

Metropolian (AMK) geronomiopiskelijat ovat tehneet yhdessä Vanhustyön keskusliiton Senioritoiminnan kanssa tämän Osallistavan ohjaajan oppaan. Se  on vapaasti tulostettavissa. Oppaaseen liittyy ennustajaeukon pussi -piirrokset, ennustajaeukon pussi -valokuvat, sekä Unelmapelin kysymyskortit.Avaa

Tyyppi: