Arjen kulttuurin IDEAKANSIO vanhustyöhön

Tämä opas on vastaus hoitohenkilökunnan ja omaisten tarpeeseen saada konkreettisia työkaluja hoivakotien arjen rikastuttamiseksi. Salon Muistiyhdistys kokosi moniaistisia, muistoja ja tunteita herättäviä, yhteisten kokemusten jakamiseen kannustavia toimintoja ja ryhmitteli ne osa-alueiksi arjen askareet, ruoka, mielenrauha ja aistit, luonto, kirjallisuus, kuvataide, liikunta, musiikki, valokuva ja kädentaidot.

Oppaassa on malli vuosikellon tekemisestä. Vuosikello on visuaalinen toimintasuunnitelma juhlapäivineen.

 Avaa

Tyyppi: