Tietokirja

Taiteesta ja kulttuurista avaimia aivoterveyteen

Tämä kirja kertoo Euroopan aluekehitysrahaston Pumppu-hankkeen yhdestä osiosta. Siinä keskityttiin aivoterveyttä ja muistin toimintaa edistäviin taide- ja kulttuurilähtöisiin palveluihin. Hankkeessa kehitettiin neljä ennaltaehkäisevää palvelumallia 65-75-vuotiaille. Ne löytyvät kirjasta sivuilta:

Palvelumalli 1. Mitä haluan elämästäni muistaa? s.49
Palvelumalli 2. Keltainen tupa ja perunamaa  s.91
Palvelumalli 3. Muistojen näyttämö  s.130
Palvelumalli 4. KehoNero  s.170

Avoimuus, luottamus, yhteistyö

Avaimia omaisten ja henkilökunnan hyvään vuorovaikutukseen Uppsalankaaressa on Kanta-Hämeen POLKKA -hankkeen (2009 – 2011 ) tuotos. "Ihmisen tausta on tunnettava, jotta voimme kohdata hänet yksilönä ja kunnioittaa hänen toivomuksiaan. Omaiset ovat merkittävässä roolissa vanhuuden edetessä, kun ikäihminen siirtyy laitokseen tutusta ympäristöstä, tuttujen ihmisten keskeltä, pois kodistaan ja perheensä luota. Vuorovaikutus on aina kahdensuuntainen ja jatkuvasti muuttuva ilmiö. Me kaikki saamme olla mukana kehittämässä yhteistä vuorovaikutustamme."