Tieteellinen tutkimus

Taidetta ja työn iloa! Kulta-tutkimus

KULTA, kulttuuria ja taidetta ikäihmisille -hankkeen tarkoituksena oli tukea ja elvyttää erityisesti hoito- ja hoivapalveluyksiköissä asuvien senioreiden taide- ja kulttuuriharrastustoimintaa. Kultaverkosto koostui viidestätoista etelä-savolaisesta ammattitaiteilijasta, jotka edustivat eri taiteenaloja. Taiteilijat tarjosivat kulttuuripalveluja erikuntoisille laitoksissa tai kotona asuville ikäihmisille. Palvelut olivat esimerkiksi taidetyöpajoja, yhteisöllistä taidetoimintaa ja valmiita esityksiä.