Opas

Opas ryhmänohjaajalle

Tämä opas on tarkoitettu työvälineeksi ja ideapankiksi kerho-ohjaajille, joiden ryhmissä on näkövammaisia henkilöitä.
Oppaan sisältö on suunniteltu iäkkäitä kerholaisia silmällä pitäen, mutta sisältöä voi toki soveltaa monenlaisille ryhmille.
Oppaasta löytyy vinkkejä myös huonokuuloisen sekä muistioireisen osallistujan huomioimiseen ryhmässä. 

 

LIKELLÄ® - vapaaehtoisen opas

Tämä opas kertoo Likellä®-kerhojen käynnistämisestä ja niissä vapaaehtoisena toimimisesta.

Likellä®-kerhot muotoutuvat osallistujien ja toimintaympäristöjen mukaan kukin omanlaisekseen. Opas kuvaa periaatteita ja toimintatapoja, joiden on todettu edistävän hyväksyvän ja turvallisen yhteisön luomista sekä mielekästä kerhotoimintaa.

 

Taideaviisi

Taideaviisi – vinkkejä arjen kulttuurisiin hetkiin on Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistyksen Kortteleihin kulttuuria sekä Varsinais-Suomen Muistiyhdistyksen Kulttuuria minulle -hankkeiden yhdessä tuottama 36-sivuinen tiivis, helppolukuinen ja monipuolinen vinkkikokoelma, kuinka arkea voidaan elävöittää ja hyvinvointia lisätä taiteen ja kulttuurin keinoin. Nämä hankkeet olivat osa Elämänote-ohjelmaa, joka oli ikäihmisten osallisuutta ja elämänhallintaa edistävä ohjelma vuosina 2019-2021 (yhteensä mukana 20 hanketta).

Muistatko vielä sen päivän

Kerttu Lehto yhdisti muistelutyön ja larppauksen sekä koosti helppokäyttöisen menetelmäoppaan, jotta samoilla periaatteilla voitaisiin toteuttaa elämyksellisiä, muistelua kutkuttavia tapahtumia kaikkialla. Opas on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat kiinnostuneet taide- ja/tai pelilähtöisistä menetelmistä, ovat kiinnostuneita muistelutilaisuuden järjestämisestä ja ohjaamisesta tai haluavat perehtyä larpin menetelmälliseen käyttöön.

Opas on julkaistu 2019 Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL:n Elinvoimaa-toiminnassa ja suunnattu ikääntyvien ryhmille.

Tekemistä yhteisiin hetkiin

Tämä on Pirkanmaan Muistiyhdistyksen Kokeva-hankkeen ILO MUISTAA JA ONNISTUA -oppaan ilmainen 25-sivuinen näytevihko.

Myynnissä oleva Ilo muistaa ja onnistua -opas sisältää noin 80 kognitiivista toimintakykyä ja mielen hyvinvointia tukevaa harjoitusta sekä ohjeita harjoitusten tekemiseen.

Kuvataidetyöskentely ikääntyneiden kanssa

Opas tarjoaa selkeät ohjeet viiteen erilaiseen kuvataiteen työhön. Ohjeissa on otettu huomioon osallistujien mahdolliset toimintarajoitteet ja vaihteleva osaamisen taso. Teemana on luonto. Oppaan taitto on kokonaisuuksien selkeyden vuoksi tehty aukeama kerrallaan, joten aukaise opas kuvaruudun alareunan Avaa-nappulasta. Sen jälkeen näkymää voi tarvittaessa suurentaa ja liikuttaa ruudulla alapalkista.

Pala palalta - Kuvataiteen tekniikat ryhmänohjaajille

Tämä kuvataiteen luovien menetelmien ohjausopas on laadittu yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan muistiyhdistys ry:n Kortteleihin kulttuuria- hankkeen kanssa. Opas sopii siten ennaltaehkäisevään muistityöhön. Ohjeet sopivat toteutettavaksi ikäihmisten ryhmätoiminnoissa, myös monenlaisissa asumisyksiköissä. Nämä ideat on helppo ja nopea toteuttaa. Tarvittavia materiaaleja on helposti saatavilla. Luova toiminta kasvattaa sosiaalista pääomaa, tarjoaa osallisuuden kokemuksia ja vahvistaa pystyvyyden tunnetta sekä itseilmaisua.

 

Apetta aivoille

Tämä Apetta aivoille – aivopähkinöistä ruokaohjeisiin -kirja on tehty Apetta aivoille – avaimia aivoterveyteen -hankkeessa.
Se on ollut Keski-Suomen Muistiyhdistyksen sekä Keski-Suomen Sydänpiirin yhteishanke (2017–2019).
STEA:n rahoittaman hankkeen tavoitteena oli edistää yli 50-vuotiaiden maaseutumaisten alueiden asukkaiden aivo- ja sydänterveyttä.

Tekijät Marianna Ikonen, Johanna Lahtinen, Kirsi Kauko & Christina Mantsinen, julkaisija Keski-Suomen Muistiyhdistys ry, 2020.

 

Apetta aivoille - Aivomatkalaukku

Tämä menetelmämanuaali sisältää käyttöohjeet Apetta aivoille -hankkeen materiaaleihin. Hanke on Keski-Suomen Muistiyhdistyksen ja Keski-Suomen Sydänpiirin yhteinen. Tavoitteena on vahvistaa valmiuksia aivoterveyden edistämisessä ja muistsairauksien ehkäisyssä. Materiaaleja löytyy Vahvikkeen Aivojumppa- ja Terveys-laatikoista. Ne saa listattua ruudun yläreunan hakutoiminnolla sanalla Apetta tai sanoilla Apetta aivoille.

Kulttuuriketju

Eija Kaskiharjun & Helena Sarjakosken (2008) käytännönläheiseen oppaaseen Kulttuuriketju – pieniä suuria asioita ja hyviä käytäntöjä kulttuuritoiminnan järjestämiseksi hoitopaikoissa on koottu hyviksi todettuja käytäntöjä ja tapoja sekä kulttuuritapahtumien toteuttajien että henkilökunnan näkökulmasta.

 

Ideoita ikääntyneiden ryhmille

Vanhus- ja lähimmäispalveluliiton Etsivä mieli -projektissa (2012 – 2016) kerättiin ryhmätoiminnassa hyviksi todettuja menetelmiä, jotka kokoavat ikääntyneitä yhteen lisäten osallisuutta ja hyvinvointia. Anu Kuikka kokosi tähän Ideoita ikääntyneiden ryhmille -oppaaseen nämä 27 toimintaideaa helposti selattaviksi ja käyttöön viriteltäviksi kuvauksiksi.

 

Iloksi vanhuksille

Opas hoivakodin vapaaehtoiselle on Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry:n 16-sivuinen, tiivis ja selkeäsanainen vihkonen vapaaehtoisuuden peruskysymyksistä.

Opas on suunnattu lähinnä hoivakotiympäristöön, mutta sitä voi soveltaa myös ikäihmisten ystävätoimintaan.

Yksittäiset kappaleet voi tilata maksutta. Suuremmista tilauksista peritään postimaksu painon mukaan + 5€ toimitusmaksu.

 

Tohveleissa teatteriin

Salla Viikka, Annukka Ruuskanen, Jenni Räsänen ja Susanna Mikkonen ovat kirjoittaneet käsikirjan vanhustyön ja teatterin yhdistämisestä. Aivojumppa teatterin, musiikin, taiteen ja liikunnan avulla voi auttaa ylläpitämään muistisairaiden henkilöiden toiminnallisuutta. Lisäksi ne voivat ennaltaehkäistä, hidastaa tai jopa toimia parantavasti muistisairauden edetessä. Teatterin keinoin voidaan herättää muistoja ja tunnelmia, samoin esittämällä runoja, lauluja ja tanssia.

Jumppaa aivojasi

Jumppaa aivojasi -harjoitekirjan tavoite on innostaa ikääntyneitä harjoittamaan aivojaan ja kiinnittämään huomiota aivoterveyden edistämiseen.
Kirjassa on itsenäisesti, kaksin sekä ryhmässä tehtäviä harjoituksia sekä vinkkejä siitä, miten aivojen hyvinvointia voi vaalia. Opas sopii ikääntyneiden palveluyksiköiden ja eläkeläisjärjestöjen käyttöön.

Yhteisöllistä vertaistoimintaa

Tämä kokoelma on syntynyt Setlementtiliiton valtakunnallisessa Yhdessä mukana -projektissa (2013–2016), jossa kerättiin iäkkäiden ihmisten toimijuutta vahvistavia toimintamuotoja. Hankkeessa pyrittiin monipuolisuuteen ja siltä pohjalta valtakunnallisen koulutusmallin kehittämiseen. Oppaassa on kuvattu ryhmätoiminnan järjestämistä ja mahdollistamista eri asioista kiinnostuneille pienryhmille. Miehille ja naisille järjestettiin myös omia ryhmiänsä heidän toiveidensa mukaisesti kuten "Ladyt leipoo", "Prätkäpapat" ja "Äijäsoppaa". Opas sisältää vinkkejä liittyen mm.

Käskynkässä kerhoon! -vertaisohjaajan työkirja

Eläkkeensaajien Keskusliiton Elinvoimaa –hankkeessa (2013) tuotettu työkirja on tarkoitettu EKL Elinvoimaa -hankkeessa (2012–2016) koulutetuille vertaisohjaajille tukemaan kerhotoiminnan ohjaamista. Kirjassa käydään läpi Elinvoimaa-kerhotoiminnan käynnistämiseen liittyviä näkökulmia ja vinkkejä, sekä ideoidaan kerhotoiminnan sisältöjä. Kirja antaa vinkkejä myös Käskynkkä-ystävätoiminnan käynnistämiseen omassa EKL-yhdistyksessä tai muussa ikäihmisten yhdistystoiminnassa.

 

 

Äänikirjan innoitusopas

Tämä innoitusopas on laadittu äänikirjaan Elämän seikkailu ei ikää katso. Tästä voi katsoa vinkkiä muidenkin kuunneltavien tarinoiden käsittelyyn. Elämän seikkailu ei ikää katso -äänikirja tulee kuunneltavaksi Vahvikkeen Sanataide-laatikkoon maalistuun 2016 aikana. Äänikirja ja opas on tuotettu Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys ry:n Kulttuurista muistoja -hankkeessa.

 

Tapakulttuuriopas

Seniorisäätiössä koottu tapakulttuuriopas sisältää vuodenkiertoon kuuluvia merkkipäiviä ym. Kuhunkin päivään liittyvät ”ei hoidolliset tehtävät” kuten pöydän kattaminen kauniisti, Suomen lipun ja rekvisiitan esille laittaminen ym. jaetaan jokaisena päivänä vuorossa olevien kesken. Näin ne ovat yhtä merkityksellisiä työtehtäviä kuin esimerkiksi säännöllinen verenpaineen mittaaminen.

Arjen kulttuurin IDEAKANSIO vanhustyöhön

Tämä opas on vastaus hoitohenkilökunnan ja omaisten tarpeeseen saada konkreettisia työkaluja hoivakotien arjen rikastuttamiseksi. Salon Muistiyhdistys kokosi moniaistisia, muistoja ja tunteita herättäviä, yhteisten kokemusten jakamiseen kannustavia toimintoja ja ryhmitteli ne osa-alueiksi arjen askareet, ruoka, mielenrauha ja aistit, luonto, kirjallisuus, kuvataide, liikunta, musiikki, valokuva ja kädentaidot.

Oppaassa on malli vuosikellon tekemisestä. Vuosikello on visuaalinen toimintasuunnitelma juhlapäivineen.

 

Rinnallakulkija - luovat menetelmät omaisten ryhmissä

Arja Jämsénin, Johanna Karppisen ja Anna-Maija Pitkäsen toimittama julkaisu sisältää mielenterveyskuntoutujien ja muistisairaiden omaisten tarpeisiin kehitettyjä menetelmiä, joita voi hyvin soveltaa muissakin ryhmissä. Kehittämistyöhön osallistui myös tanssitaiteilija, musiikkiterapeutti ja kuvataiteilija. Näiden menetelmien ohjaajalta ei edellytetä luovien menetelmien erityisasiantuntemusta. Lähtökohtana on ”tavalliselle ihmiselle tavallisen ihmisen taidoin”. Julkaisu sisältää omaisten maalauksia ja kirjoituksia.

Seniori hyvinvointitreenit - hyvää mieltä ja oloa ryhmästä

Maija Hansenin kirjoittama Hyvinvointitreenit kuvaa mielenterveyttä edistävää toimintaa.

Hyvinvointitreenit tarjoavat mielekästä toimintaa ja virkistystä lisäten elämäniloa, innostusta ja mielen hyvinvointia. Treenit auttavat oivaltamaan toinen toisestaan saatavan voiman merkitystä ja löytämään myös omia voimavaroja. Tutustutaan kotiseutuun, paikallisiin nähtävyyksiin ja kulttuuriin, liikutaan, herätellään uusia ajatuksia ja elämyksiä, muistellaan.

Mun tarina - Sun tarina, Tarinallisen ryhmätoiminnan menetelmä

Tarja Levon ja Anu Kuikan kirjoittama opas kuvaa yli 65-vuotiaille tarkoitettua tarinallista ja toiminnallista ryhmätoimintaa. Sen tavoitteena on nostaa esille osallistujien positiivisia kokemuksia elämän varrelta. Toiminta koostuu kahdeksasta tapaamiskerrasta, joiden aikana osallistujat voivat muistella varhaislapsuutta, kouluikää, nuoruutta, aikuisuutta, keski-ikää ja vanhuutta. Kirjaan kuuluu 10 irrallista, erilaista kotitalon kuvaa (ks. s. 23) ja 4 kaksipuoleista muistelukuvaa (ks. s. 33).

Ystäväpiiri-ohjaajien ideoita ryhmien sisältöihin

Tähän "käsikirjaan" on vuonna 2014 koottu Ystäväpiiri -toiminnan ideapankin sisältö seuraavista aihealueista:

  • Tutustuminen
  • Yksinäisyyden käsittely ja ystävyyden tukeminen
  • Ryhmäytymisen tukeminen
  • Musiikki
  • Käsillä tekeminen
  • Taide, kulttuuri, muistelu

 

Tartu hetkeen - virikekäsikirja

Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimen (2014) tuottaman käsikirjan tavoitteena on lisätä asukkaiden yhdessäolohetkiä ja mielekästä tekemistä ikäihmisten kuntoutumis- ja asumisyksiköissä. Virikevinkit on koottu Espoon kaupungin omien pitkäaikaishoidon yksiköiden ja yhteistyökumppaneiden, yksityisten hoivakotien sekä palvelukeskusten hyvistä käytännöistä. Tavoitteena on, että jokainen työntekijä tai vapaaehtoinen voi helposti näiden vinkkien avulla järjestää toimintaa ja yhdessäoloa.

Tartu hetkeen - liikuntaa

Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimen (2013) tuottaman käsikirjan tavoitteena on helpottaa ja lisätä liikuntahetkien järjestämistä ikäihmisten kuntoutumis- ja asumisyksiköissä. Käsikirjan liikuntavinkit on koottu Espoon kaupungin omien pitkäaikaishoidon yksiköiden ja yhteistyökumppaneiden sekä yksityisten hoivakotien hyvistä käytännöistä. Tavoitteena on, että jokainen työntekijä voi näiden liikuntaohjeiden avulla ohjata turvallisesti pienen liikuntahetken asukkaille tai kuntoutujille.

Koskettavia tarinoita ja ikäpolvet

Käsikirja sisältää suosituksia, ohjeita, vihjeitä, opetus- sekä oppiaineistoa ikäpolvien välisen mediaprojektin toteuttamiseen. Käsikirja syntyi Euroopan Unionin elinikäisen oppimisen ohjelmassa (2009 - 2010). Tavoitteena oli kehittää kursseja ja toteutustapoja, jotka edistävät kommunikaatiota ikäpolvien välillä aktiivisen mediatyön avulla. Kurssiesimerkit ja –suunnitelmat ovat vapaasti käytettävissä ei-kaupallisiin tarkoituksiin.

 

Kotihoidon asiakkaan aktivointi

Kanta-Hämeen POLKKA -hankkeen (2009 – 2011) tuotos, jossa kuvataan kuntouttavan työotteen osaamiskartoitusta, arjen aktivointisuunnitelman tekemistä, henkilöstön ja omaisten välisen yhteistyön sekä omaisteniltojen kehittämistä ja kuntoutumisen edistämiseen liittyvää koulututusta.

 

Taloyhtiön asukasyhdistyksen järjestämä viriketoiminta

Aktiivinen osallistuminen ja mielekäs tekeminen ovat onnistuneen ikääntymisen keskeisiä tekijöitä. Tässä oppaassa kuvataan, miten taloyhtiössä voidaan järjestää toimintaa, joka turvaa mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa: iäkäs asukas otetaan mukaan kehittämään itseensä kohdistuvia palveluja, suunnittelemaan niiden toteutusta, arvioimaan tarvittavia voimavaroja ja asettamaan laatutavoitteita.

Kohti luottamuksellista yhteistyötä

Kanta-Hämeen POLKKA -hankkeessa (2009 – 2011)  kehitetty omaisyhteistyön toimintamalli vanhuspalvelussa. Kehittämisen tavoitteena oli mm. omaisten ja ammattihenkilöstön välisen yhteistyön edistäminen ja omaisen roolin selkeyttäminen osana vanhuksen hoivan ja hoidon kokonaisuutta. Omaisen kertomia tietoja asukkaan elämänhistoriasta hyödynnettiin hoitotyössä ja asukkaan hyvinvointia edistettiin yksinkertaisin keinoin.

 

Musiikki kuuluu kaikille

Kanta-Hämeen POLKKA -hankkeessa (2009 – 2011) kehitetty toimintamalli, jossa järjestetään musiikin käyttöön liittyvää koulutusta. Koulutus sisälsi osa-alueet: musiikin vaikutus ja käyttö hoitotyössä, kouluttajan ohjaama musiikkitoimintaryhmä, koulutettavien ohjaama musiikkitoimintaryhmä sekä koulutuksen yhteenveto.

 

Ylös, ulos ja mukaan toimintaan

Kuvaus Kanta-Hämeen POLKKA -hankkeessa (2009 – 2011) toteutetusta ikääntyneiden vertaisohjatusta kerhotoiminnasta paikallisin voimin.

Tavoitteena oli asiakaslähtöisyyden ja ikäihmisten osallisuuden vahvistaminen palveluiden suunnittelussa ja kohdentamisessa sekä ikäihmisten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen itseä koskevissa asioissa. Toisena tavoitteena oli elinympäristön kehittäminen toimintakykyä ja hyvinvointia tukevaksi sekä esteettömyyden ja virikkeellisyyden liittäminen osaksi fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista ympäristöä. 

 

Yhteistyöllä enemmän hyvinvointia

Kanta-Hämeen POLKKA -hankkeessa (2009 – 2011) kehitetyn toimintamallin tavoitteena oli edistää ikääntyvien hyvinvointia ja terveyttä tavalla, joka lisää edellytyksiä asua omatoimisesti kotona ja mahdollistaa aktiivisen elämän sekä paikan yhteisössä. Lisäksi tavoitteena oli tukea itsehoitoa. Malli sisälsi ryhmätyöskentelyä, poikkihallinnollisia yhteistyökokouksia, osallistavia seminaareja ikääntyville, tulosten ja materiaalin koontia sekä valmiin suunnitelman hyväksymisen kuntastrategiassa.

 

Arjen aktivointi vanhuspalvelussa

Kanta-Hämeen POLKKA -hankkeessa (2009 – 2011) kehitetty toimintamalli, jossa fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen ympäristöön pyritään liittämään ajatus esteettömyydestä ja virikkeellisyydestä – ja ottamaan ne käyttöön. Lisäksi tavoitteena on hyödyntää myös jo olemassa olevaa hyvinvointiteknologiaa.
Opas sisältää koulutusmallin, jonka avulla kuntoutuksen ammattilainen, esimerkiksi fysioterapeutti tai kuntohoitaja, voi viedä toimintakykyä tukevaa toimintamallia hoitoyksiköihin.

 

Pappa pitkospuille, mummo marjaan -luontopolkumateriaali

Suomen luonnonsuojeluliitto kannustaa viemään ulos heidät, jotka eivät pääse retkelle omin voimin. Vie isovanhemmat metsään. Etene riittävän hitaasti, kulje käsikynkässä ja kuuntele vanhusta. Tai auta naapurin mummo pihakeinuun. Tässä luontopolkumateriaalissa on kymmenen erilaista aisteja, ajattelua ja liikkumista virittävää luontorastia. 

Kuva auttaa muistamaan ja tuntemaan

Kanta-Hämeen POLKKA -hankkeessa (2009 – 2011) tuotettu opas. Oppaassa on ikäihmisille suunnatun muistelutyön perusteita, metodeja ja kuvataideterapeuttisia menetelmiä ryhmiin ja yksilötyöskentelyyn.

Susanna Sovion kirjoittaman oppaan tavoitteet limittyvät näihin Väli-Suomen IKÄKASTE –hankkeen tavoitteisiin:

  • Asiakaslähtöisyyden ja ikäihmisten osallisuuden vahvistaminen.
  • Henkilöstön osaamisen vahvistaminen ja henkilöstön saatavuuden turvaaminen.
  • Hyvinvointia ja terveyttä edistävä ja ylläpitävä ympäristö.

Voimaa taiteesta

Voimaa taiteesta oli Tampereen yliopiston Tutkivan teatterityön keskuksen hallinnoima hanke, jossa tuettiin taiteen soveltavien menetelmien käyttöä hyvinvointialalla mm. kehittämällä uudenlaisia taidelähtöisiä palveluita ja jakamalla tietoa eri alojen toimijoiden kesken. Löydät kirjasta perustietoa taiteen ja hyvinvoinnin yhteyksistä, ideoita värien käytöstä sekä toimintamalleja kuten tarinamaton, muistitaulun ja omakuvan.

Ideoita kerhoryhmiin

Vanhustyön keskusliiton Senioritoiminnan Ideoita kerhoryhmiin- teemakooste vuosilta 2005–2013.

Vahvikkeen Vuodenajat sisältävät ideoita ja teemoja tästä koosteesta.

 

Osallistavan ohjaajan opas

Metropolian (AMK) geronomiopiskelijat ovat tehneet yhdessä Vanhustyön keskusliiton Senioritoiminnan kanssa tämän Osallistavan ohjaajan oppaan. Se  on vapaasti tulostettavissa. Oppaaseen liittyy ennustajaeukon pussi -piirrokset, ennustajaeukon pussi -valokuvat, sekä Unelmapelin kysymyskortit.

Muistiopas

Kirjoittaneet dementianeuvoja-kouluttaja Pirkko Telaranta ja lääketieteen toimittaja Maarit Huovinen. Tekstin on tarkistanut neurologi Kati Juva.

Opas on kaksikielinen: venäjäksi ja suomeksi.

Muistaakseni laulan

Muistaakseni laulan -musiikkituokioiden järjestäminen on ohjaajan opas, jonka ovat kirjoittaneet Sari Laitinen, Jennie Lillandt, Ava Numminen ja Merja Kurki.

Askarteluopas

Keravalainen Talkoorengas tuotti Nostalgia-projektissaan ryhmänohjauksesta kiinnostuneille kansion, joka tukee ja rohkaisee vapaaehtoiseen ryhmänohjaukseen. Kansion ideat ja menetelmät ovat helposti ja pienellä rahalla toteutettavissa ja osallistujien kunto voi olla hyvinkin heikko. Kansio sisältää askartelua, jumppaa, piirustusta/maalausta, muistelua ja retkien järjestämistä

Kansion lopussa on liite ”Ryhmänohjauksen perusteet”, joka kannattaa kerrata ennen ryhmän aloittamista. Osio sopii myös koulutusmateriaalin perusteeksi.

Elämä on arjen hetkissä

Elämä on arjen hetkissä -opas esittelee toimintamallin, jonka avulla arkea voi elävöittää pitkäaikaishoivan yksiköissä. Toimintamalli sisältää mm. voimavaroihin keskittyvää työpajatyöskentelyä yksikön työntekijöille, yhdyshenkilöiden koulutusta ja omaisten illan. Opas on osa Polkka-hanketta (2009–2011). Sen kirjoittaja on Taina Laakso.

Ikäpolvitoiminnan opas

Vanhustyön keskusliiton Elämänkulku ja ikäpolvet -hankkeessa tuotettu opas sisältää esimerkkejä ja vinkkejä Neljän polven treffien järjestämiseksi seurassasi, kylässäsi, koulussasi tai missä tahansa toimitkin.

Muistitiedon keruu

Opas muistitiedon keruusta ja muisteluhaastatteluiden tekemisestä vanhustyössä.

Opas on tehty Museoviraston rahoittamassa Tornionlaakson maakuntamuseon ja Ammattiopisto Lappian yhteisessä hyvinvointialan yhteistyöhankkeessa. Muistitietoaineistoa kerättiin Kemi‐Tornio ‐alueen vanhusten työelämästä elämäkerrallisten muisteluhaastattelujen keinoin.