Diaesitys

Taiteesta ja kulttuurista avaimia aivoterveyteen DIAT

Taiteesta ja kulttuurista avaimia aivoterveyteen -tutkimus- ja kehitystyössä kuvataan neljä aivoterveyttä edistävää palvelumallia. Lisäksi kuvataan palvelumallien sisältöjä teoreettisesti jäsennettyinä ja luodaan siltaa taiteen, kulttuurin ja aivoterveyden välille.

 

Vireyttä vihreästä

MMT Erja Rappen diaesitys (2013) ympäristön ja viheralueiden merkityksestä ihmisen hyvinvoinnille:
puutarhatoiminnasta, elpymisestä ja ulkoilun vaikutuksista.

"Laitoksessa asuvien vanhusten koettu terveys oli sitä parempi mitä useammin he kertoivat ulkoilevansa viheralueella."