Kirjallisuutta

Aavaluoma, Sanna & Tammelin, Tarja (2013): Jotta minua ei unohdettaisi -Tarinoita elämästäni niille, jotka minua tulevat hoitamaan 1. painos Helsingin Alzheimer-yhdistys 2012,  2 - painos 2013 Suomen Psykologinen Insituutti.

Eläkeliitto ry/Tarinatupa (2004): Tarinaa tupaan. Virikkeitä Tarinatupa -ryhmien ohjaajille. Loimaan Kirjapaino Oy. Sekä (2006) hankkeen loppuraportti Tarinatupa - Samtalskafé, muistelemisesta voimavaroja itsenäiseen selviytymiseen. Raportti nro 5.

Engström, Asta (2013): Hoitotyöntekijöiden näkemyksiä taiteesta ja kulttuurista vanhusten hoitotyössä. Pro Gradu -tutkielma Jyväskylän yliopiston Terveystieteiden laitoksella; Gerontologia ja kansanterveys.

Gröhn, Tiina & Itkonen, Satu (toim. 2005): Kuvamatkoja maalaustaiteeseen -kansio. Opas keskusteluryhmille. 15 suomalaista taidekuvaa esittelyineen sekä kuviin sopivia keskustelunaiheita ja tehtäväehdotuksia. Kansio tarjoaa reitin ihmisenä olemiseen taiteen kautta. Taideteokset voivat innostaa puhumaan joko aivan yleisistä tai hyvin henkilökohtaisista asioista. 44s

Hollmén, Hannakatri (2013): Ikäihmiset taiteen kokijoina ja tekijöinä. Kuvataidelähtöistä ryhmätoimintaa vanhainkodissa. Diakonia-ammattikorkeakoulun hoitotyön koulutusohjelmassa.

Ikäläinen, Patrik: Taiteesta tukea työhyvinvointiin. Taiteen edistämiskeskus. Tanssin, musiikin, kuvataiteen ja luovan kirjoittamisen hyvinvointivaikutuksia.

Itkonen, Satu (2008): Selkoa nykytaiteesta. Selkokielellä Kiasman teoksista, 84 s

Itkonen, Satu (2004): Muuttuvat kuvat, polkuja suomalaiseen taiteeseen. Selkokielinen kirja Ateneumin kokoelmateoksista, 80 s.

Liikanen, Assi (2010): Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia

Lindholm, Marika (2012): Kuvataidetta muistisairaiden vanhusten iloksi. Turun ammattikorkeakoulu. Terveysala. Terveyden edistäminen.

Miettinen, Helena (2009): Iloa ja voimaa tarinoimalla: tarinallinen identiteetti, tarinatyynyt, taiteen ja käsityön keinoin kerrotut elämänmuistot

Piittisjärvi, Päivi (2011): Ikääntyneiden kokemuksia Logoart-taideterapiasta terveyden edistäjänä. Opinnäytetyö Diakonia-ammattikorkeakoulun hoitotyön koulutusohjelmassa.

Piontek, Veronika (2012): Työpajan toteutusmalli: kuvan ja maalauksen keinoin iloa vanhusten arkeen. Turun ammattikorkeakoulu. Työssä kuvataan valokuvan ja maalauksen keinoja.

Pitkälä, Kaisu; Routasalo P & Blomqvist L (toim. 2004): Ikääntyneiden yksinäisyys. Taide- ja virikeryhmät psykososiaalisena kuntoutuksena. Helsinki. Vanhustyön keskusliitto. Sisältää mm. Blomqvist L: Taide-elämysten merkitys terveydelle. Sivut 23-30.

Strandman-Suontausta, Pia (2013): Vapautta vai vaikuttavuutta? Kuvataiteeseen perustuva palvelu hoitolaitosyhteisölle. Aalto-yliopiston Taiteen laitoksella tehty väitöskirja.

Taiteesta ja kulttuurista avaimia aivoterveyteen diat ja kirja 

 

INFOA HANKKEISTA JA KÄYTÄNNÖISTÄ
Elämysmatkalaukuiksi kutsutaan toimintaa, jossa taiteilija luo vanhusten toimintaympäristöön erilaisin aistein koettavia asioita. Toimintakykyään menettäneet vanhukset voivat katselemalla ja koskettamalla aistia uusia asioita lähellään. Salon taiteilijaseuran Hymykuopat-pilottihankkeessa elämysmatkalaukkujen toteutustavat ovat muotoutuneet henkilökunnan ja asukkaiden toiveista ja tarpeista. Elämysmatkalaukkujen toteuttaminen tuo virkistystä hoitolaitosten arkeen ja on yksi tapa viestittää vanhuksille, että heitä arvostetaan. Taide on koskettanut etenkin niitä vanhuksia, jotka kommunikoivat ympäristön kanssa enää aistien välityksellä.

Kulttuurisen seniori- ja vanhustyön kansallinen verkosto Aili on verkostohanke, joka luo kuntaverkoston 13 kunnan kulttuuri- sekä sosiaali- ja terveystoimien kesken. Kuntaverkoston tehtävänä on toimia foorumina ja alustana hallinnollisten tukirakenteiden kehitystyölle, uudenlaisten toimintamallien luomiselle ja juurruttamiselle sekä eri toimijoiden väliselle yhteistyölle ja tiedonvälitykselle kulttuurisen vanhustyön kentällä.

Kulttuuriluotsitoiminta
Kulttuuriluotsit ovat koulutettuja vapaaehtoisia kulttuuritarjontaan perehtyneitä vertaisohjaajia, jonka voi pyytää seuraksi eri kulttuurikohteisiin. Luotsit toimivat kanssakulkijoina museoissa, taidenäyttelyssä, teatterissa, musiikkiesityksissä tai muualla lähiympäristössä. Luotsin kanssa moniin museoihin pääsee ilmaiseksi.