Kirjallisuutta

Halonen, Laura (2015): Iästä viis tai ysiviis! Vanhustyön ja varhaiskasvatuksen välinen ikäpolvitoiminta nyt ja tulevaisuudessa. Opinnäytetyö Laurea-ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelmassa. Tutkimuksessa kartoitettiin mahdollisuuksia ikäpolvitoiminnan toteuttamiseksi Helsingin Viikissä sijaitsevan Hoivaonnen päivätoimintapaikan ja lähialueen päiväkotien osalta. Tutkimuskysymykset liittyivät ikäpolvitoimintaan kohdistettuihin mielipiteisiin, toiveisiin ja resursseihin.

Hyry, Enni (2014): Lasten ja vanhusten toimintaa HyvinvointiTV:n välityksellä Sosiaalialan opinnäytetyö Laurea ammattikorkeakoulussa

Kallio, Anni (2014): Nuorten näkemyksiä sukupolvia yhdistävästä toiminnasta. Opinnäytetyö Tampereen ammattikorkeakoulun Sosiaalialan koulutusohjelmassa, sosiaalipedagogiikan suuntautumisvaihtoehdossa.

Kuusisto, Terhi (2012): Aikamatolla taiteen poluille – sukupolvien välistä vuorovaikutusta perinnekerhossa. Opinnäytetyö Turun ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelmassa.

Kuutti, Sari (2013): Ikäihmisten osaamisen kartoitus. Opinnäytetyö Seinäjoen ammattikorkeakoulussa.
Kartoitus ikäihmisten osaamisesta ja sen jakamisesta tehtiin Aijjoos-kumppanuushankkeessa (RAY), jossa kehitettiin sukupolvien rajat ylittävää työtä lähtökohtana voimavaralähtöisyys ja ikäihmisten hyvinvoinnin vahvistuminen. Tulosten mukaan iäkkäillä ihmisillä oli paljon osaamista maataloudesta, palvelualoilla työskentelystä, kotiäitinä ja emäntänä toimimisesta, omaishoitajuudesta, lastenhoito- ja terveydenhoitoalalta, yrittäjyydestä, liikunta-alalta sekä ompelu- ja kutomoalalta.

Lauerma, Liisa & Rekola, Ismo: Sukuseikkailu.
Aikamatka sukujuurille välineinä sukupyrstö, sukubussi, nukkekoti Villa Esi-isä sekä suvun suuri vuosikalenteri. Kirja innostaa sukupolvien välisiin oivalluksiin tarinoiden kuvien ja tehtävien avulla. Vahvat juuret tukevat lapsen kasvua ja hyvinvointia.

Saarenheimo, Marja (toim. 2013): Neljän polven treffit Ikäpolvitoiminnan opas. VTKL.