Kirjallisuutta

Eläkeliitto: Virikkeillä virkeyttä mieleen! (4 sivua). Tunnemieli-hanke.
Eläkeliitto: Haastetta aivoille, virkistystä mielelle! (8 sivua) Ajatuspähkinöitä ja tehtäviä mielen virkistykseksi. Tunnemieli-hanke.

Erkinjuntti, Timo; Hietanen, Marja; Kivipelto, Miia; Strandberg. Timo  & Huovinen, Maarit (2009): Pidä aivosi kunnossa. WSOY.

Hietanen, Marja; Erkinjuntti, Timo; Huovinen, Maarit (2005): Tunne muistisi - käytä, kehitä, kohenna. WSOY.

Jumppaa aivojasi-harjoitekirjan voi tulostaa, mutta sitä on myös jaossa maksutta Espoon kaupungin palvelukeskuksissa ja yhteispalvelupisteissä. Tulossa myös ruotsiksi.

Karilas, Yrjö (1950/1986): Antero Vipunen. Arvoitusten ja ongelmien, leikkien ja pelien sekä eri harrastelualojen pikkujättiläinen. WSOY:n graafiset laitokset Porvoo.

Kivinen, Raija; Keränen, Katja & Ruuti Marja (2010): Parasta aivoillesi, ohjeita aivojen hyvinvointiin. Otava. Keuruu.

Lawrence C, Katz & Mannin, Rubin (2001): Aivojumppaa, 83 neurobista harjoitusta mielen virkistämiseksi. Karisto.

Rolig, Kaisa; Kurki, Merja; Ojanen, Ville (2011): Muista pääasia - Ikääntyvän ihmisen kognitiivisen toimintakyvyn ylläpitäminen. Miina Sillanpään Säätiön julkaisu B:34. Point Panic. Helsinki.

Suomen muistiasiantuntijat on tuottanut ryhmän ohjaajille suunnatun oppaan, joka sisältää 22 aivoterveyttä edistävää koordinaatio- ja keskittymisharjoitusta: Harjoituksia aivojen aktivointiin. Muistiliitosta saa oppaita aivojen aktivoinnista ja muistin toiminnasta sekä esitteitä muistisairauksien ennaltaehkäisystä ja aivoterveydestä. 

Juhani Töytärin Koko perheen kesävisailu (Positiivarit Oy) sisältää viisikymmentä 10 kysymyksen sarjaa. Vastaukset ovat kysymyssivujen kääntöpuolella. Visailukirja sopii ikäpolvien yhteiseen toimintaan, sillä mukana on runsaasti kysymyksiä, joihin vastauksen tietää joko nuorin tai runsaan elämänkokemuksen omaava. Moneen kysymykseen löytyy ratkaisu pienen pohdinnan ja oivalluksen kautta.

Vannas, Martti & Luttinen, Jarmo (2010): Muistin kehittäminen. Kirjassa Härmä, Heidi & Granö, Sirpa (toim.) Työikäisen muisti ja muistisairaudet. Muistiliitto, WSOYpro.